Tijdschrift De Zeventiende Eeuw

De zeventiende eeuw  (1985-2016) publiceerde hoogwaardige artikelen over zeventiende-eeuws cultureel erfgoed van de Nederlanden, voor een breed internationaal publiek van onderzoekers en geïnteresseerde lezers. Elke jaargang had een nummer met daarin een kritische selectie van congresbijdragen, en een niet-thematisch gebonden nummer. Alle bijdragen in het tijdschrift zijn peer-reviewed. De reguliere nummers hadden ook altijd een rubriek met recensies en signalementen van recent verschenen relevante literatuur, geschreven door een scala aan experts. Op de ERIH list ‘Literature’ heeft het tijdschrift een A-ranking, op de lijsten ‘History’ en ‘Art History’ is dat momenteel een C-ranking.

In de plaats van De Zeventiende Eeuw geeft de werkgroep vanaf 2017 een Nederlandstalig, papieren jaarboek uit; en een internationaal Engelstalig journal, Early Modern Low Countries.

De online versie van het tijdschrift (2011-2016) is hier te vinden. De oude nummers van het tijdschrift zijn door de DBNL gedigitaliseerd, en zijn hier te vinden. Losse nummers van het tijdschrift uit oudere jaargangen zijn voor zover voorradig te verkrijgen bij de uitgever.