28 mei 2015: Nacht van de Geschiedenis

Nacht van de Geschiedenis kop

Er is weer een Nacht van de Geschiedenis in Groningen: Diskursi organiseert donderdag 28 mei de Nacht van de Geschiedenis in de Der Aa-kerk met verschillende lezingen door prominente sprekers. De Nacht van de Geschiedenis gaat dit jaar over ‘Hoe maak je Geschiedenis?’ Hier zullen verschillende thema’s van de geschiedenis behandeld worden. Er zullen vier hoofdlezingen zijn. Professor Ankersmit trapt af met een historische kijk op het politieke bestel. Daarna zal wethouder Gijsbertsen een lezing geven over de politiek en geschiedenis.

Na de eerste twee lezingen wordt er een uur lang een afwisselend programma geboden: lezingen op de gewelven en in de toren, studenten die hun masterscriptie behandelen in de sacristie, stands van historische verenigingen, en presentatie van bijzondere archiefstukken van de Groninger Archieven. Maar gewoon met een drankje bijpraten kan ook.

Na dit uur gaat het hoofdprogramma verder en zal journalist Jelle Brandt Corstius spreken over hoe de Rus zijn verleden ziet, waarna Stefan van der Poel zal afsluiten met een lezing over Joodse stadjers. Onder muzikale begeleiding van Robbie de Groot is er na afloop nog ruimte voor een verhitte discussie en een borrel in het koor van de kerk.

Nacht van de Geschiedenis informatie

Congres Knowledgeable Youngsters: Youth, Media and Early Modern Knowledge Societies

Banner_Youth-and-Literacies_1000x200

Hoe leerden jongeren in de vroegmoderne tijd om tekstuele en visuele media te gebruiken, en hoe werden ze zo vaardig om bij te dragen aan de belangrijke wetenschappelijke, culturele, economische en sociale ontwikkelingen die zich in die periode voordeden? Op het internationale congres Knowledgeable Youngsters staan die vragen centraal.

Recent onderzoek laat zien dat West-Europese volwassenen in de periode 1500-1800 steeds vaardiger werden met media en daardoor konden bijdragen aan revolutionaire kennisontwikkelingen. Maar er is nauwelijks onderzoek gedaan naar de dynamiek tussen de snel ontwikkelende kenniscultuur en de rol van de jeugd, terwijl we wel weten dat jeugdculturen een belangrijke motor vormen achter sociale veranderingen en creatieve ontwikkelingen.

Knowledgeable Youngsters brengt onderzoekers van verschillende disciplines samen, om een breed scala aan onderwijs- en mediacontexten onder de loep te nemen. We hebben interesse in het onderwijs op zowel scholen als ambachtswerkplaatsen, en in de ontwikkeling van zowel elitaire jongedames als wezen in de stad. We analyseren daartoe heel verschillende typen bronnen: papieren werktuigen waarmee de jeugd leerde rekenen, notitieboeken waarin jongeren actief op de wereld reflecteerden, en jeugdboeken met nieuwe didactische vondsten. Zo geeft Knowledgeable Youngers een nieuwe impuls aan het onderzoek naar de relatie tussen mediageletterdheid, kennisproductie en de vroegmoderne jeugd.

Het congres vindt op 26 en 27 juni 2015 plaats in Utrecht. De toegang kost tien euro per dag en is gratis voor mensen die geen gebruik maken van de lunch. Voor het programma en informatie over aanmelden klikt u hier.