Call for papers congres “Roots of Nationalism”

RadboudOp 22 en 23 januari 2015 wordt aan de Radboud Universiteit Nijmegen een internationaal congres georganiseerd over nationale identiteit in de vroegmoderne periode. De call for papers voor dit congres, The Roots of Nationalism. National Identity Formation in Early Modern Europe, 1600 – 1815, is hier te vinden.