Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de Werkgroep Zeventiende Eeuw staat open voor alle belangstellenden, en biedt naast korting op de congressen een lidmaatschap op het Jaarboek Zeventiende eeuw.

Aanmelding voor de Werkgroep geschiedt rechtstreeks bij de secretaris van de Werkgroep, Carolina Lenarduzzi: c.m.lenarduzzi@hum.leidenuniv.nl

De contributie bedraagt voor leden binnen de Benelux € 45 per jaar. Mensen die problemen hebben met de hoogte van de contributie, kunnen zich tot het bestuur van de werkgroep wenden voor een individuele oplossing. Voor studenten geldt sinds 1 januari 2013 een speciaal tientjeslidmaatschap. Dat betekent dat je maximaal drie jaar voor € 12 per jaar lid bent van de Werkgroep Zeventiende Eeuw. Daarna word je regulier lid, tenzij je opzegt. Je kunt je aanmelden voor het tientjeslidmaatschap via c.m.lenarduzzi@hum.leidenuniv.nl, o.v.v. naam, adres, universiteit, studierichting en studentnummer.

Lidmaatschappen gelden voor één kalenderjaar, maar worden stilzwijgend verlengd. Na verzending van het tweede nummer wordt de factuur toegezonden. Genoemde bedragen zijn minimumbedragen. Uiteraard stelt de Werkgroep een hogere bijdrage zeer op prijs.

Opzeggingen dienen uiterlijk één maand voor het nieuwe kalenderjaar te geschieden. Opzeggingen dienen, evenals adreswijzigingen, te gebeuren bij de secretaris van de Werkgroep op het hierboven vermelde emailadres.