Experiencing Exile. Huguenot Refugees in the Dutch Republic, 1680-1700

Onnekink-The Anglo-Dutch

In januari verschijnt bij Ashgate het boek Experiencing Exile. Huguenot Refugees in the Dutch Republic, 1680-1700 van David van der Linden. Leden van de werkgroep De Zeventiende Eeuw kunnen het boek tot 31 maart 2015 via de website van de uitgevermet 20% korting bestellen (kortingscode C15JCU20).

Het boek, dat gebaseerd is op het proefschrift waarmee Van der Linden in januari 2013 aan de Universiteit Utrecht promoveerde, laat zien hoe de grote groep protestanten uit Frankrijk omging met hun vluchtelingenstatus in de Republiek. Het gaat nadrukkelijk niet over de intellectuele elite van hugenoten, maar over de ‘gewone man’. Klik hier voor meer informatie over het boek.

Promotie Tanja Holzhey

Op vrijdag 28 november is Tanja Holzhey aan de UvA gepromoveerd op het proefschrift Als gy maar schérp wordt, zo zyn wy, én gy voldaan.’ Rationalistische ideeën van het kunstgenootschap Nil Volentibus Arduum 1669-1680. Promotor en copromotor: prof. dr. J.M. Koppenol en dr. J. Jansen.

Tanja Holzhey bestudeerde de eerste tien jaar (1669-1680) van het Amsterdamse kunstgenootschap Nil Volentibus Arduum (Nil). Vooralsnog is dit genootschap de vroegste manifestatie van radicale verlichtingsideeën in de Nederlandse literatuur. Nil verwerkte zowel in zijn toneeltheorie als in zijn toneelstukken de nieuwe rationalistische ideeën van René Descartes, maar ook het wereld- en mensbeeld van radicalere en destijds zeer omstreden denkers als Baruch de Spinoza, Adriaan Koerbargh en Franciscus van den Enden. Holzhey laat zien hoever het genootschap doordrongen was van deze nieuwe ideeën.