Naar eer en geweten

Poster KNHG Najaarscongres 2014_480px
Wat vinden wij een goede historicus? Iemand met hart voor haar leerlingen? Iemand die succesvol is bij NWO? Iemand die opiniestukken in de NRC schrijft of geschiedenis integreert in stadswandelingen? Of is een échte historicus iemand die wekenlang in een archief zit om de onderste steen boven te krijgen?
 
Niet alleen in onze tijd zoeken historici hun weg tussen uiteenlopende verwachtingen en tussen verschillende modellen van ‘een goede historicus zijn’. In de wetenschapsgeschiedenis is de scientific persona momenteel een belangrijk onderwerp van onderzoek. Onderzocht worden de veranderingen in modellen van wetenschapsbeoefening, waarbij verschillende tijden andere accenten leggen ten aanzien van de vaardigheden, deugden, eigenschappen of overtuigingen die horen bij een ‘goede’ wetenschapper. Het KNHG- Najaarscongres  Naar eer en geweten spitst dit toe op historici.
 
Een uitgebreid programma en informatie over aanmelding is te vinden op knhg.nl en Historici.nl.
 
Toegangsprijzen: KNHG-leden € 30,- / studentleden €15,- / niet-leden € 45,- / niet studentleden €25,-
Het bedrag kan worden overgemaakt naar rekening NL25INGB0006934391 (BIC INGBNL2A), tnv Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap, Den Haag.
Geeft u zich bij aanmelding op als lid van het KNHG voor 2015, dan gelden voor u ook nu al de ledenprijzen!
De tarieven 2015 voor het KNHG-lidmaatschap vindt u op de website van het KNHG.
 
Het KNHG hoopt u welkom te heten op 28 november!
 
Namens het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap,
Caroline van Vliet
Tel: +31.70.3140363
 

 

Jubileumsymposium Hofwijck

image001

Hofwijck viert feest met symposium Hofwijck 100 !

Als je jarig bent, vier je feest. Dat geldt ook voor Huygensmuseum Hofwijck in Voorburg. Op 30 oktober 2014 wordt met het symposium Hofwijck 100 ! gevierd dat Hofwijck honderd jaar eerder ter nauwer nood is gered van de slopershamer. Het is nu ondenkbaar maar in 1913 staat de beroemde buitenplaats van Constantijn en Christiaan Huygens uit 1641 te koop mét een sloopvergunning. Zo wordt het object voor projectontwikkelaars aantrekkelijk gemaakt. Een jaar later, in juli 1914, weet de Vereniging Hofwijck, bestaande uit Haagse en Voorburgse notabelen, de buitenplaats te verwerven. In de jaren die volgen, wordt het huis gerestaureerd en omgevormd tot Huygensmuseum Hofwijck.

Het feestelijke symposium Hofwijck 100 ! wordt gehouden in de Oude Kerk in Voorburg. Het symposium is geschikt voor een breed publiek. Het ochtendprogramma van Hofwijck 100 ! richt zich op homo universalis Constantijn Huygens. Constantijn is een bijzondere man. Hij is niet alleen secretaris en raadsheer van verschillende Prinsen van Oranje, hij is ook musicus, dichter, ontwerper van zijn huis in Den Haag én de buitenplaats Hofwijck. Zijn vele – internationale – contacten maken Constantijn een spilfiguur in de Gouden Eeuw. Daarnaast wordt hij gezien als de ontdekker van Rembrandt. De lezingen over Constantijn en de muziek, de letterkunde en de beeldende kunst worden verzorgd door Huygenskenners Rudolf Rasch, Ton van Strien, Frans Blom en Peter van der Ploeg.

In het middagprogramma staat Christiaan Huygens centraal. De wereldberoemde wetenschapper die talloze ontdekkingen en uitvindingen op zijn naam heeft staan, woont en werkt de laatste zeven jaar van zijn leven op Hofwijck. Professor Henny Lamers spreekt over Christiaan en het heelal. Daarna is er lezing over de buitenplaats Hofwijck en het stapsgewijze herstel ervan in de afgelopen honderd jaar door Ad Leerintveld, voorzitter van de Vereniging Hofwijck. Ook zijn er twee muzikale intermezzo’s door het Huygensduo. Zij spelen onder meer muziek van Constantijn Huygens. De dag wordt afgesloten met een borrel.

Het belooft een bijzondere dag te worden. Klik hier voor het programma. Aanmelden voor het symposium Hofwijck 100 ! kan via info@hofwijck.nl. Deelname aan het symposium is voor leden van de Vereniging Hofwijck gratis. Zij betalen een bijdrage van tien euro voor koffie, thee, lunch en afsluitende borrel. Niet-leden van de Vereniging Hofwijck betalen twintig euro voor het symposium, dat is inclusief koffie, thee, lunch en borrel. U kunt zich tot 26 oktober 2014 aanmelden als deelnemer aan deze feestelijke dag.

Congresaankondiging: The Roots of Nationalism

Op 22 en 23 januari 2015 vindt in Nijmegen het congres ‘The Roots of Nationalism: National Identity Formation in Early Modern Europe, 1600-1815’ plaats . Meer dan dertig sprekers uit binnen- en buitenland zullen in Nijmegen bijeenkomen om te spreken over natievorming in de vroegmoderne tijd vanuit een Europees perspectief.  Keynote sprekers zijn David Bell, Andrew Hadfield, Caspar Hirschi en Azar Gat. Het programma en het registratieformulier zijn te vinden op de congreswebsite (http://www.ru.nl/rootsofnationalism/). De deadline voor het aanmelden ligt op 15 december 2014.