Symposium Hansards in the World

Op 20-21 januari 2022 organiseert de School for Historical Studies van de Uva in samenwerking met Princeton University het ealy career symposium Hansards in the World: Continuity and Discontinuity on the Intellectual, Cultural, and Economic Frontiers of the Early Modern Hanse. De Call for Papers vindt u hier: