Schrijverskabinet.nl

kastOp 13 oktober werden tijdens het namiddagsymposium ‘De literaire canon in de vroegmoderne tijd’ in het Rijksmuseum de website www.schrijverskabinet.nl en het boek The Panpoëticon Batavûm. The Portrait of the Author as a Celebrity gepresenteerd.

Het Panpoëticon Batavûm was een sierhouten kabinet uit de achttiende eeuw waarin de portretten van honderden Nederlandse dichters en dichteressen waren opgeborgen. Het was een unieke verzameling waarin het Nederlandse literaire verleden als tastbaar object werd gepresenteerd. 

Hoewel het Panpoëticon gedurende de achttiende eeuw bijzonder populair was en menig schrijver inspireerde tot het dichten van lofzangen, valt de verzameling in de negentiende eeuw uiteen. Tijdens de Leidse buskruitramp van 1807 raakte het houten kabinet zwaar beschadigd, en ging een deel van de portretten verloren. Na wat omzwervingen is ongeveer een kwart van de oorspronkelijke achttiende-eeuwse schilderijen momenteel te zien in het Rijksmuseum in Amsterdam.

Vanaf oktober 2016 is een digitale reconstructie van deze unieke verzameling te zien op www.schrijverskabinet.nl. De website is tot stand gekomen onder redactie van Lieke van Deinsen en Ton van Strien, en voorzien van computervisualisaties door Timothy De Paepe. De site bevat een korte geschiedenis van het Panpoëticon en een overzicht van alle auteurs die aanwezig waren in het ‘Pan’, en ruim 125 essays waarin de veelal onbekende auteurs opnieuw worden geïntroduceerd. Bijna vijftig onderzoekers uit Nederland en Vlaanderen leverden reeds bijdragen voor de site.

Zoals er de hele achttiende eeuw nieuwe portretten aan het Panpoëticon Batavûm werden toegevoegd, zo is ook de website nog work in progress. Nog bijna 200 dichters en dichteressen wachten op een enthousiasteling die hen uit de vergetelheid wil onttrekken. Wilt u zich in een kort essay (ca. 400 woorden) bijvoorbeeld ontfermen over dichter en topografisch tekenaar Abraham de Haen (1707-1748), enfant terrible Govert Bidloo (1649-1713) of ziet u ook met lede ogen aan hoe Adriaen van der Venne (1589-1662) nog altijd een onbeschreven bladzijde is op onze site, neem dan vooral contact op met Lieke van Deinsen.

Ook zijn wij op zoek naar onbekende Pan-portretten. Heeft u nog een klein ovalen portretje van circa 11 x 9,5 cm op zolder liggen waarop een vroegmoderne dichter staat afgebeeld? Of kent u de verblijfplaats van ontbrekende portretten uit de verzameling? Neemt u dan vooral contact met ons op!

Uitnodiging namens de Maatschappij

Als deel van het jubileumjaar van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde organiseert de Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde van de Maatschappij op woensdag 26 oktober een feestelijke bijeenkomst in de Vossiuszaal in de Universiteitsbibliotheek Leiden, Witte Singel 27, 2311 BG, Leiden. Aanvang 16.00 uur.

De Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde is de oudste Commissie van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde en telde in de loop der tijd vele kleurrijke leden. In het kader van het 250-jarig jubileum van de Maatschappij heeft Nicolette Mout de soms woelige, soms kalme, geschiedenis van de Commissie opgetekend in het boek

“Met lust en volharding”. Honderdzeventig jaar Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1841-2011.

Op basis hiervan zal zij op 26 oktober 16 uur precies een openbare lezing houden in de Vossiuszaal van de Universiteitsbibiotheek Leiden en het eerste exemplaar van het boek aanbieden aan Kurt de Belder, Bibliothecaris van de Maatschappij. Na afloop is er een receptie, aangeboden door de Maatschappij. Tijdens deze receptie is het mogelijk het boek aan te schaffen voor € 12,50.

Deze openbare lezing is gratis toegankelijk voor alle belangstellenden, dus ook voor niet-leden van de Maatschappij. Aanmelding kan per mail (bma0@xs4all.nl). Uw komst wordt op hoge prijs gesteld en U kunt vrienden en kennissen meenemen.

Namens de Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde,

Boudien de Vries

Secretaris

Jaarcongres VNVNG

Het Jaarcongres van de Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Nieuwe Geschiedenis vindt plaats op vrijdag 28 oktober in de Rubenszaal van het Paleis der Academiën te Brussel, en heeft als thema ‘Biografen en hun biografieën over vroegmoderne personen’. De sprekers zijn Luc Duerloo, Arend van Essen, Roelof van Gelder, Craig Harline, Gustaaf Janssens en Els Kloek. Het programma kunt u hier vinden. Aanmelden kan nog tot maandag 17 oktober bij Griet.Vermeesch@vub.ac.be