Symposium  ​’Pageantry, Ritual, and Popular Media: Netherlandish Practices of Public Diplomacy in 16th- and 17th-Century Europe’

Dit hybride symposium vindt plaats op 2 december 2022 in de Vossiuszaal van de UB Leiden. Voor informatie over organisatie, sprekers en aanmelding, klik hier: https://www.universiteitleiden.nl/en/events/2022/01/pageantry-ritual-and-popular-media-netherlandish-practices-of-public-diplomacy-in-16th–and-17th-europe

CfP American Association Netherlandic Studies

Op 9 en 10 juni 2023 vindt in Madison, Wisconsin, VS de 21e Interdisciplinary Conference of Netherlandic Studies plaats, met als thema ‘The Future of Dutch Studies: A Broader Perspective of Language, Image, and Culture’. Er zijn vier reissubsidies voor promovendi beschikbaar. Voor meer informatie en voor het indienen van een CfP, klik hier: https://www.netherlandicstudies.org/news/call-for-papers-21st-biennial-interdisciplinary-conference-of-netherlandic-studies-icns

Congres Constantijn Huygens: Een leven in brieven

Op vrijdag 2 december 2022 organiseert het Huygens Instituut in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek | Nationale Bibliotheek van Nederland en de Vrienden van KB in de aula van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag een congres ter gelegenheid van de voltooiing van het project ‘Huygens Briefwisseling Online’. Voor informatie en aanmelding klik hier: https://brievenconstantijnhuygens.net/2022/10/21/congres-constantijn-huygens-een-leven-in-brieven/

Symposium Rampjaar The Williamite Universe

On 1 and 2 July 2022 The Williamite Universe will organise an online symposium on ‘Het Rampjaar 350: The Dutch ‘Year of Disaster’, 1672 in European and Global Perspectives’. The invasion of the United Provinces by Louis XIV in 1672 (‘Het Rampjaar’, ‘the year of disaster’ in Dutch memory) has long been examined as a crucial event in the political and cultural history of the Netherlands. Yet it also had an impact across Europe and the world, altering perceptions of the state of Europe, and changing balances in geopolitics. This online symposium will discuss these wider dimensions, examining the significance of 1672 in arenas that stretched far beyond the Netherlands. For more information and registration, please see http://www.thewilliamiteuniverse.eu/wp-content/uploads/2022/05/2022-Rampjaar-Programme.pdf

Lezing Christine Kooi VNVNG 21 juni 2022

Op dinsdag 21 juni a.s. organiseert de Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Nieuwe Geschiedenis een lezing door Christine Kooi over haar nieuwe boek Reformation in the Low Countries, 1500-1620 dat deze zomer zal verschijnen bij Cambridge University Press. De lezing heeft een hybride vorm: geïnteresseerden kunnen deze op locatie (Leiden) of via Zoom bijwonen. Deelname is gratis. Klik hier voor meer informatie en voor aanmelding: https://www.vnvng.eu/2022/04/12/lezing-christine-kooi/