UCEMS Lezing 2022

Op 28 juni 2022 om 20.00 uur houdt prof. dr. Alec Ryrie de jaarlijkse lezing van het Utrecht Centre for Early Modern Studies. De titel luidt ‘The Dangerous Allure of Printing to Early Modern Global Protestant Mission’. Voor meer informatie en aanmelding, klik hier: https://www.uu.nl/agenda/ucems-annual-lecture-the-dangerous-allure-of-printing-to-early-modern-global-protestant-mission 

Themadossier Jaarboek De Achttiende Eeuw

Met het themadossier ‘Doof, Blind, Kreupel, Krank’ besteedt het Jaarboek De Achttiende Eeuw in 2023 aandacht aan achttiende-eeuwers met een beperking. Auteurs kunnen tot 1 augustus 2022 een abstract indienen. Voor meer informatie klik hier: https://achttiendeeeuw.wordpress.com/

Lezing Christine Kooi VNVNG 21 juni 2022

Op dinsdag 21 juni a.s. organiseert de Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Nieuwe Geschiedenis een lezing door Christine Kooi over haar nieuwe boek Reformation in the Low Countries, 1500-1620 dat deze zomer zal verschijnen bij Cambridge University Press. De lezing heeft een hybride vorm: geïnteresseerden kunnen deze op locatie (Leiden) of via Zoom bijwonen. Deelname is gratis. Klik hier voor meer informatie en voor aanmelding: https://www.vnvng.eu/2022/04/12/lezing-christine-kooi/

DZE-Scriptieprijs 2022

In 2022 wordt de tweejaarlijkse DZE-Scriptieprijs weer uitgeloofd. Studenten en hun scriptiebegeleiders worden van harte uitgenodigd om scripties die in aanmerking komen vóór 15 april 2022 op te sturen naar de secretaris van de jury David de Haan. Voor het adres en voor meer informatie, ga op deze website naar het tabblad ‘scriptieprijs’.

CfP online symposium 1-2 July, 2022: Het Rampjaar in European and Global Perspective

The invasion of the United Provinces by Louis XIV in 1672 (‘Het Rampjaar’, ‘the year of disaster’ in Dutch memory) has long been examined as a crucial event in the political and cultural history of the Netherlands. Yet it also had an impact across Europe and the world, and it threw light on long-term processes which were occurring across the continent and globe. This online symposium will discuss these wider dimensions, examining the significance of 1672 in arenas that stretched beyond the Netherlands. For more information, see: