Hoogendijkprijs 2020

Vlaardingen

In oktober-november 2020 zal de Hoogendijkprijs weer worden uitgereikt. Deze prijs, groot € 1500, is ingesteld in 1992 door de Vereniging Vrienden van het Visserrijmuseum, nu Museum Vlaardingen. Hij herinnert aan Ary Hoogendijk Jzn (1860-1928), auteur van het nog steeds als standaardwerk geldende ‘De grootvisscherij op de Noordzee’ uit 1893.

Artikel 2 van het prijsreglement luidt: De prijs wordt uitgeloofd voor de beste publicatie over de Neder­landse zeevisserijgeschiedenis in boekvorm of als tijdschriftar­tikel, verschenen in de periode van twee jaren voorafgaande aan het jaar van uitreiking van de prijs. Omdat de prijs door omstandigheden in 2018 niet is uitgereikt, wordt nu de periode 2016-2019 genomen.

Bij voorkeur berust de studie op onder­zoek van primair historisch bronnenmate­riaal, waartoe ook origi­nele voor­werpen, beeldmate­riaal en ‘oral histo­ry’ gere­kend worden. Het onderwerp dient duidelijk betrekking te hebben op het zeevis­se­rijverleden van Nederland in brede zin. Deze omschrijving laat ruimte voor de historische behande­ling van stof die uiteen­loopt van zuiver technische aspec­ten van het zeevisse­rijbedrijf en zijn nevenbe­drijven tot een veelheid van culturele, economi­sche en maatschap­pelijke ontwikke­lingen in de vissers­plaatsen.

Een jury, bestaande uit Prof. dr. Petra J.E.M. van Dam, hoogleraar Water- en Milieugeschiedenis, Vrije Universiteit, Dr. Adri P. van Vliet, plv. directeur NIMH en hoofd afdeling Publieksinformatie en Collecties, en Drs. Jeroen P. ter Brugge, conservator Maritieme Collecties Rijksmuseum,  beoordeelt de publicaties. Men kan de jury attenderen op in aanmerking komende publicaties verschenen in de periode 2016-2019.

Attenderingen met bibliografische gegevens, zo mogelijk een (digitaal) exemplaar of link vóór 1 april 2020 sturen naar: Jan P. van de Voort, voorbereiding Hoogendijkprijs 2020

Email: j.p.vandevoort@upcmail.nl

 

 

Special issue EMLC

EMLc

Table of contents Early Modern Low Countries – volume 3, issue 2 (2019)

The sixth issue of the multidisciplinary Open Access journal Early Modern Low Countries (EMLC) is now available online! EMLC is dedicated to the study of the history and culture of the Low Countries between 1500 and 1830. It is published by Uopen Journals and appears twice a year. If you want to stay informed about new issues or other developments please take a few moments to register.

EMLC is a peer-reviewed journal. We will consider new contributions in the fields of history, literary studies, art history, and related areas of study. We also welcome suggestions for book reviews or notes. If you want to contribute to EMLC please visit our website.

Special issue: knowledge production in natural history between southeast asia and the low countries

Edited by Maria-Theresia Leuker, Charlotte Kießling, and Anjana Singh

Knowledge Production in Natural History between Southeast Asia and the Low Countries
Maria-Theresia Leuker, Charlotte Kießling, Anjana Singh

The Importance of Being a Good Employee: Georg Everhard Rumphius, the Dutch East India Company, and Knowledge in the Late Seventeenth Century
Susanne Friedrich

The Serious Naturalist and the Frivolous Collector: Convergent and Divergent Approaches to Nature in D’Amboinsche Rariteitkamer
Gijsbert M. van de Roemer

Repackaging East Indies Natural History in François Valentyn’s Oud en Nieuw Oost-Indiën
Siegfried Huigen

Southern-Netherlandish Observations and Knowledge Production of Naturalia on the Seas: The Writings of Michael de Febure (1721)
Wim de Winter

Book reviews

Dorothée Sturkenboom, De ballen van de koopman. Mannelijkheid en Nederlandse identiteit in de tijd van de Republiek
Feike Dietz

Harriet Stone, Crowning Glories. Netherlandish Realism and the French Imagination during the Reign of Louis XIV
Michele L. Frederick 

Jaap Geraerts, Patrons of the Old Faith. The Catholic Nobility in Utrecht and Guelders, c. 1580-1702
Conrad Gietman

Sophie Raux, Lotteries, Art Markets, and Visual Culture in the Low Countries, 15th-17th Centuries
Angela Jager

Russ Leo, Tragedy as Philosophy in the Reformation World
Marrigje Paijmans

Marisa Anne Bass, Insect Artifice. Nature and Art in the Dutch Revolt
Catherine Powell

Geoffrey Parker, Emperor. A new life of Charles V; Femke Deen, Anna van Saksen. Verstoten bruid van Willem van Oranje
Erik Swart

Notes

José Eloy Hortal Muñoz, Pierre-François Pirlet, and África Espíldora García (eds), El ceremonial en la Corte de Bruselas del siglo XVII. Los manuscritos de Francisco Alonso Lozano – Dries Raeymaekers

Pierre-François Pirlet, Le confesseur du Prince dans les Pays-Bas espagnols (1598-1659). Une function, des individus – Violet Soen

Rupali Mishra, A Business of State. Commerce, Politics, and the Birth of the East India Company – Joris van den Tol

Early Modern Low Countries is an initiative of the Study Group Seventeenth Century and the Dutch-Belgian Society For Eighteenth-Century Studies. For information about the journal you can visit our website or contact one of the members of our team of editors.

 

Rijksmuseum Fellowship Programme

The Rijksmuseum Fellowship Programme, 2020-21

Applications due by 19 January 2020

The Rijksmuseum welcomes international, independent research proposals which open new perspectives on the museum’s collection, its history and activities. The purpose of the Rijksmuseum Fellowship Programme is to encourage and support scholarly investigation, and to contribute to academic discourses while strengthening bonds between the museum and universities. The programme enables highly talented candidates to base part of their research at the Rijksmuseum, and offers access to the museum’s expertise, collections, library and laboratories. Furthermore, the programme facilitates opportunities for Fellows to engage in workshops and excursions to encourage exchange of knowledge – both amongst themselves and the broader museum audience.

Application and procedure

Please review the eligibility, funding and application requirements by visiting the Rijksmuseum website. For the 2020-2021 academic year, candidates can apply for:

 • Andrew W. Mellon Fellowship for research in art and cultural history – Apply here
 • Terra Foundation Fellowship for research in American Photography – Apply Here
 • Johan Huizinga Fellowship for historical research – Apply here
 • Migelien Gerritzen Fellowship for conservation and scientific research – Apply here
 • Anton C.R. Dreesmann Fellowship for art historical research – Apply here

The closing date for all applications is 19 January 2020, at 6:00 p.m. (Amsterdam time/CET). No applications will be accepted after this deadline. All applications must be submitted online and in English. Applications or related materials delivered via email, postal mail, or in person will not be accepted.

Selection will be made by an international committee in February 2020. The committee consists of eminent scholars in the relevant fields of study from European universities and institutions, and members of the curatorial and conservation staff of the Rijksmuseum. Applicants will be notified by 15 March 2020. All Fellowships will start in September 2020.

Further information

For questions concerning the application procedure, contact the Coordinator of the Fellowship Programme (fellowships@rijksmuseum.nl).

 

CALL FOR APPLICATION: Conserving Canvas Initiative

The Dutch Method Unfolded, masterclass on wax-resin linings

The Department of Conservation and Restoration of Cultural Heritage of the University of Amsterdam (UvA) is pleased to announce a masterclass on wax-resin linings to be held at the UvA from 29 June to 10 July 2020. The two-week program is supported by the Getty Foundation as part of its Conserving Canvas initiative.

The goal of the masterclass is to disseminate knowledge on the history of wax-resin linings, a remedial conservation method invented in the Netherlands in the first half of the 19th century and extensively used by paintings conservators in Europe and abroad until the 1970’s. The masterclass will also inform on the impact of wax-resin linings on the physical and material characteristics of paintings. Furthermore, it will provide a platform to share expertise and reflect on the consequences of the method for today’s conservation of lined paintings.

The masterclass is a joint initiative of the University of Amsterdam with the following Dutch museums: Frans Hals Museum, Amsterdam Museum, Mauritshuis, Rijksmuseum Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam and Van Gogh Museum, in collaboration with the Cultural Heritage Agency of the Netherlands (RCE) and the Stichting Restauratie Atelier Limburg (SRAL).

The masterclass is offered to a group of maximum 14 mid-career professionals in conservation including conservators of cultural heritage, art historians, curators, collection manager, and conservation scientists. The participants of the masterclass will receive funding for travel and accommodation.

The participants of the masterclass will be selected via an open call which closing date is 14 December 2019.

For further information including registration, agenda, and program, please see https://www.uva.nl/the-dutch-method-unfolded.

For inquiries please contact the program organization at wax-resin-fgw@uva.nl.

Further information on the initiative can be found at:

http://www.getty.edu/foundation/initiatives/current/conservingcanvas/index.html

wax-resin-linings

CfP: Free speech, religion and political culture in northern Europe, 1400-1750

Free speech, religion and political culture in northern Europe, 1400-1750

Edinburgh, 16-17 April 2020

Organization: Alasdair Raffe (University of Edinburgh), Martine Veldhuizen (Utrecht University)

This workshop explores aspects of ‘freedom of speech’ in late medieval and early modern northern Europe.  Freedom of speech was by no means a fundamental right in the late middle ages and early modern period, and yet expressions of critical opinions towards power were always possible and often widespread.  They could be uttered verbally, through the spoken or written word, but also through other sign systems and media, ranging from the sound of musical instruments to heraldic languages.

The Edinburgh workshop will analyse the practice of free speech, paying particular attention to the expression of controversial religious and political ideas.  Much recent scholarship has examined the circulation of news and information, the mobilisation and manipulation of political opinions and the media of public debate.  Other works have broadened our understanding of religious debates and dissent, especially in the two centuries after the Reformation.  Building on this research, speakers at the workshop will examine claims to freedom of religious and political speech.  Some contributors will discuss theoretical arguments in defence of free speech, others the media and linguistic character of ‘free’ utterances.  Papers will assess instances of free speech in historical and literary contexts, and trace the consequences of speaking up for an opinion.  We invite case studies that can help us to address large, pan-European questions regarding free speech.

The workshop will consider the following questions:

 • How did late-medieval and early modern Europeans think about and defend free speech?
 • Which media and forms of language were used to express religious and political ideas? What determined the choice of particular media and forms of language?
 • What kind of messages were spread? Were they subversive or did they legitimise power?
 • How was free speech received? What were the effects of free speech in the development of religious communities, political attitudes and subversive movements?
 • Can ‘European’ patterns be distinguished, or were the practices of free speech determined more by national, provincial and local institutions and norms?

We invite proposals from historians, literary and linguistic scholars.  We would particularly welcome contributions from advanced PhD students and postdoctoral scholars. Papers should be twenty-five minutes in length and given in English.

Abstracts of 300 words, together with a one-page CV, should be sent to Alasdair Raffe (alasdair.raffe@ed.ac.uk) by Friday 6 December 2019.

Call for papers Four Nations Commemoration, 1620-2020

leiden

Ter gelegenheid van de herdenking van het vertrek van de ‘Pilgrims’ uit Leiden naar Amerika in 1620, zullen het North American Studies programma (LUCAS) en het Instituut voor Geschiedenis (IG) van 26-28 augustus 2020 een tweedaags internationaal congres organiseren in Leiden, getiteld ‘Four Nations Commemoration, 1620-2020: The Pilgrims and the Politics of Memory.’ Dit interdisciplinaire congres stelt de traditionele Anglo-Amerikaanse benadering van de vroege kolonisering van Noord-Amerika ter discussie en stelt een zogeheten ‘four nations’ benadering centraal, waarin speciale aandacht zal zijn voor Nederlandse en Native American perspectieven. Hierbij zal uitgegaan worden van de volgende thema’s

 • Contesting memories and commemorations
 • Colonialism, migration, and Indigenous impact and resistance
 • The production of knowledge, print culture, and national myths

Keynote spreker: Francis J. Bremer, Professor Emeritus of History at Millersville University.

Het congres wordt georganiseerd in samenwerking met de Gemeente Leiden en academische partners in het VK en de VS en zal ook toegankelijk zijn voor een algemeen publiek.

De Call for Papers staat open tot November 15, 2019.  Voor verdere informatie, zie de congres website: https://www.universiteitleiden.nl/leidenmayflower400conference