Vijfde Daendelslezing: Postkoloniale beeldenstormen

unnamed

Historicus Gert Oostindie neemt op woensdag 25 april aanstaande onze omgang met het koloniale verleden kritisch onder de loep. Ook het actuele, soms hoog oplopende publieke debat daarover komt aan bod tijdens de 5de Daendelslezing en aansluitende forumdiscussie in het Rijksmuseum. Klik hier voor meer informatie.

Advertenties

Deadline scriptieprijs verlengd: dien snel in!

De deadline van de scriptieprijs van de werkgroep De Zeventiende Eeuw is verlengd. Studenten die een goede (onderzoeks) MA-scriptie hebben geschreven op het gebied van de cultuur in de Nederlanden tussen 1550 en 1720 worden van harte aangemoedigd mee te doen. Je scriptie insturen kan nog tot 15 april 2018.

Klik hier voor meer informatie.

 

 

 

Andrew Pettegree visiting fellow in Utrecht

Van 18 maart tot 1 april 2018 is historicus Andrew Pettegree (University of St Andrews, Schotland) te gast in Utrecht als visiting fellow van het Centre for the Humanities. Pettegree is een vooraanstaande expert op het gebied van de boekgeschiedenis van de vroegmoderne tijd, de Reformatie, en de geschiedenis van nieuws. Lees hier een verslag en interview over zijn huidige onderzoek.

Activiteiten in het kader van het fellowship die voor leden van de werkgroep interessant kunnen zijn:

 

  • Publiekslezing Nederlandse boekcultuur op dinsdag 20 maart

Datum en tijd: dinsdag 20 maart, 19-20.30u

Locatie: Academiegebouw Universiteit Utrecht (senaatszaal)

Op basis van onbekend materiaal zal Andrew Pettegree een nieuw beeld geven van de manier waarop boeken en ander drukwerk werden verhandeld en gebruikt in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in de zeventiende eeuw. Hij zal ook laten zien met welke nieuwe methoden het mogelijk is om het bestaan van duizenden boeken en enkelbladige drukken te reconstrueren die niet bewaard zijn gebleven.

De lezing (in het Engels) zal gevolgd worden door een discussie met onderzoekers en met het publiek. Ter afsluiting is er een borrel. Het evenement is gratis toegankelijk maar met een beperkt aantal plekken: aanmelding is gewenst.

Klik hier voor meer informatie.

 

  •  Masterclass ‘How to make money in the business of books’ op donderdag 29 maart

Date: Thursday 29 March 2018, 12:00-17:00

Location: University Library Utrecht (Campus Uithof), Special Collections, Bucheliuszaal

Andrew Pettegree will offer a Masterclass for Research Master and PhD students on book history and material bibliography, around the general theme of the business of books in the early modern period.

The goals of this workshop are to: offer students an overview of the latest research and approaches in the field of book history on this topic; get acquainted with material bibliography and develop their analytical skills in this discipline thanks to hands-on work with early modern material from the Special Collections of the University Library of Utrecht.

This workshop will be especially useful for students working on the late medieval and early modern societies, to learn to reflect on early modern media and on material culture.

For this workshop, Andrew Pettegree will be assisted by Arthur der Weduwen (author of Dutch and Flemish Newspapers of the Seventeenth Century (2 vols., Leiden: Brill, 2017).

Two weeks before the Masterclass, the registered students will receive literature to study beforehand.

Program:

12:00-13:00: Meeting with the students and lunch

First session: why did publishers go bankrupt in the first age of print?

Short break

Second session: How to make money in the business of books

17:00: end of the Masterclass

Attendance and credits

The Masterclass is integrated to the course History of the Early Modern Book (TLRMV16416), instructor: Jeroen Salman, Teaching Period 3, open to Research Master students from the UU and from other Dutch Universities.

The Masterclass is also open, as an individual module, to Research Master students and PhD candidates affiliated to the following graduate schools:

– Huizinga Instituut

– Onderzoekschool Mediëvistiek

The students affiliated to these graduate schools will receive credits (1 ECTS) for this Masterclass, upon completing an assignment (a short memorandum on how they link the acquired knowledge with their own research).

 

Attendance is free of charge (lunch included).

Registering: there are 25 places available (first-come, first-served basis). Please register by sending an e-mail to k.laveant@uu.nl before 16 March 2018.

 

 

Publieksdag Utrecht Centre for Early Modern Studies

Poster - De macht van het woord

Op zaterdag 3 februari 2018 organiseert het UCEMS (Utrecht Centre for Early Modern Studies) voor de negende keer op rij een publieksdag. Het UCEMS is Nederlands grootste onderzoekscentrum dat de taal, literatuur, geschiedenis, religie, politiek, kunst, muziek en wetenschap van de periode tussen ca. 1500 tot 1800 in internationaal perspectief bestudeert. Op de jaarlijkse publieksdag kunnen belangstellenden kennis maken met dit onderzoek.

Dit jaar staat het thema de Macht van het Woord centraal. Door de uitvinding van de boekdrukkunst won het woord aan kracht. Niet alleen de taal en het soort teksten veranderde hierdoor, maar ook de reikwijdte van het woord nam explosief toe. Een aantal onderzoekers van de Universiteit Utrecht zal tijdens lezingen dit thema uitdiepen, waarbij onder meer aandacht is voor debatten over het vroegmodern Nederlands en de rol van taal en teksten in politiek en kunst. Het ambacht van het woord wordt bovendien voor het voetlicht gebracht met een demonstratie vroegmodern inkt maken. De dag wordt afgesloten met een kenniscarrousel waarin leden van het UCEMS het publiek kennis laten maken met actueel onderzoek.

De publieksdag vindt plaats op zaterdagmiddag 3 februari 2018 vanaf 12:45 uur in Janskerkhof 3. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd. Het volledige programma is beschikbaar via de website van de Universiteit Utrecht en meer informatie over de lezingen wordt gegeven op de UCEMS Facebookpagina.

Deelname is gratis, maar aanmelding vooraf wordt zeer op prijs gesteld. Dit kan per mail naar: uu.ucems@gmail.com.

CfP Jaarcongres 2018

staartster

Call for papers jaarcongres Werkgroep De Zeventiende Eeuw 2018

1618 – Paniek in de Republiek 

Zaterdag 25 augustus 2018, Dordrechts Museum

Op 19 november 1618 verscheen een heldere komeet aan de ochtendhemel die in heel Europa voor grote paniek zorgde en in vele traktaten en pamfletten bediscussieerd werd. Wat kon deze staartster te betekenen hebben? In de Republiek bracht de komeet de climax van een jaar vol spanningen. Op politiek terrein had stadhouder-prins Maurits in het voorjaar de leiding opgeëist. Dat hij geenszins van plan was die nog af te staan, bleek wel uit de afdanking van de waardgelders in Utrecht in de zomer, gevolgd door de arrestatie van Johan van Oldenbarnevelt. De landsadvocaat werd beschuldigd van hoogverraad en of hij een rechtvaardig proces zou krijgen viel maar helemaal af te wachten. Evenzeer twijfelde menigeen of die andere hardnekkige splijtzwam – de controverse tussen remonstranten en contraremonstranten – een oplossing zou kunnen vinden tijdens de langverwachte kerkvergadering, de synode die op 13 november in Dordrecht van start was gegaan. Intussen heerste in de kunstwereld een gevoel van radeloosheid, met name in de literaire kringen in en rond Amsterdam. Daar was eind augustus plotseling het grote literaire en dramatische talent G.A. Bredero gestorven. Hij liet zijn omgeving ontredderd achter. Maar de spanningen op het toneel van de Europese politiek waren vele malen groter. Met het uitbreken van de Boheemse Opstand begon in mei 1618 ook de Dertigjarige Oorlog. Voor vele tijdgenoten aan beide zijden van de religieuze barrière was dit het conflict waarvoor ze al zolang gevreesd hadden. Geen wonder dat de winterkomeet de toestand in de wereld in een onheilspellend daglicht stelde.

Dit congres van de Werkgroep Zeventiende Eeuw wil ruimte bieden aan reflectie over de ‘grote’ gebeurtenissen van 1618 in de Republiek, maar ook over de kleinere. Daarbij kan gedacht worden aan de omstandigheden die een rol speelden en de reacties op de ontwikkelingen, op kortere en langere termijn. Een voorname vraag is ook hoe 1618 zich in de Zuidelijke Nederlanden voltrok en hoe men daar reageerde op de situatie in het noorden. Daarnaast zal de interactie tussen de Republiek en Europa aan de orde komen.

Voorstellen voor lezingen (20 minuten, abstract max. 150 woorden) en posters (abstract max. 100 woorden) kunnen ingediend worden bij Fred van Lieburg (f.a.van.lieburg@vu.nl) voor 1 maart 2018.

CONGRESCOMMISSIE

 

 

CfP: Isaac Beeckman in Context

pict_beekman

Call for papers: Isaac Beeckman in Context. Science, the Arts, and Culture in the Early Dutch Republic

Middelburg, The Netherlands, 27-28 September 2018

1618 was a crucial year in what is now known as the Scientific Revolution. In September of that year the Dutch artisan, theologian, schoolmaster and natural philosopher Isaac Beeckman (1588-1637) was promoted to doctor of medicine in the French city of Caen. To his dissertation he added a number of Corrolaria in which Beeckman laid down the principles of a new and revolutionary way to account for natural phenomena, the mechanical philosophy. Then, in November 1618, Beeckman met the young military officer René Descartes in the city of Breda. In a series of highly stimulating conversations he put Descartes on the track towards his own philosophy of nature. The rest is history.

On September 27 and 28, 2018, an international conference, to be held at the premises of the University College Roosevelt in Middelburg, the Netherlands, will commemorate these pivotal moments of 1618. Beeckman was a native of Middelburg and it was in this bustling commercial city that he was groping with his revolutionary insights in the years before 1618. Here he was deeply embedded in a cosmopolitan culture, a world in which sophisticated artisanal skills, riches from the overseas trading routes, humanistic culture and the study of nature were merging into a new culture of knowledge. Our conference aims to put Beeckman in the context of this new culture of knowledge and more specifically 1) to investigate how this world interacted with Beeckman’s mechanical philosophizing in form and content, 2) to study Beeckman’s role in the shaping of the new philosophy of nature, 3) to evaluate how Beeckman’s role in the development of the mechanical philosophy was viewed, both by contemporaries like Descartes and by modern scholars, especially in France.

Keynote speakers are:

Floris H. Cohen (Utrecht University)

Sophie Roux (École Normale Supérieure, Paris)

John Schuster (University of Sydney)

Huib Zuidervaart (Huygens/ING, Amsterdam)

Proposals for papers

We welcome abstracts for papers on topics related to the theme of the conference. Please send the abstract of your proposal to: k.van.berkel@rug.nl by February 15, 2018. The abstract must be no longer than 500 words and sent as a doc or a docx file (please do not use pdf format). The author’s name and contact information (affiliation, address and professional status) should be specified in the accompanying email. If you are not sure that your proposal fits into the larger programme, feel free to contact the organizers at the above email address. Notification of acceptance of the proposal will be sent by March 1, 2018.

Conference Organization:

Klaas van Berkel (University of Groningen) (k.van.berkel@rug.nl)

Albert Clement (University College Roosevelt, Middelburg) (a.clement@ucr.nl)

Arjan van Dixhoorn (University College Roosevelt, Middelburg) (a.vandixhoorn@ucr.nl)

Call for papers Addressing the Public Abroad

Call for Papers, deadline 31 januari 2018

Addressing the Public Abroad: Strategies of Cultural and Public Diplomacy in the Early Modern Habsburg World (1550-1750)

Brussel, 6-7 december 2018

Op 6 en 7 december 2018 vindt in Brussel een congres plaats over culturele en publieke diplomatie in de vroegmoderne wereld der Habsburgers. Historici beseffen in toenemende mate dat vroegmoderne diplomatie meer behelsde dan formeel aangestelde ambassadeurs en hun officiële onderhandelingen. Veel meer actoren waren in de internationale betrekkingen actief, en dat deden zij in heel diverse formele en informele posities. Ook hadden zij een waaier aan middelen en tactieken ter beschikking om te lobbyen en hun missies tot een goed einde te brengen. “Addressing the Public Abroad: Strategies of Cultural and Public Diplomacy in the Early Modern Habsburg World (1550-1750)” focust op een thema dat verschillende historici en kunsthistorici in de afgelopen twintig jaar weliswaar onderzochten, maar dat slechts zelden expliciet gethematiseerd of op comparatieve wijze besproken werd: strategieën van culturele en publieke diplomatie in de vroegmoderne wereld der Habsburgers (1550-1750). Deze conferentie belicht de verschillende tactieken die de vertegenwoordigers van andere staten of van buitenlandse corpora – officieel en officieus – aanwendden om de publieke opinie in een gastland te beïnvloeden en op die manier hun diplomatieke missies meer kans op slagen te geven.

Deadline 31 januari 2018. Voor meer informatie: http://habsburgculturaldiplomacy.ugent.be 

 

 

Oproep scriptieprijs 2018

In 2018 wordt de tweejaarlijkse scriptieprijs van de werkgroep De Zeventiende Eeuw (€500,-) weer uitgeloofd. De jury roept leden-docenten op om de prijs onder de aandacht te brengen van studenten die een goede (onderzoeks) MA-scriptie hebben geschreven op het gebied van de cultuur in de Nederlanden tussen 1550 en 1720. Deelname staat open voor scripties uit alle relevante disciplines. Ook in het Engels, Duits of Frans geschreven scripties komen in aanmerking. De jury bestaat uit Helmer Helmers (Universiteit van Amsterdam), Carolina Lenarduzzi (Universiteit Leiden) en Femke Diercks (Rijksmuseum).

De winnende scriptant wordt in de gelegenheid gesteld (een gedeelte van) de scriptie om te werken  tot een artikel voor het Jaarboek De zeventiende eeuw of het Open Access peer reviewed tijdschrift Early Modern Low Countries. De redactie van het desbetreffende tijdschrift zal hierbij assisteren. Voorwaarde is wel dat het materiaal uit de scriptie niet al elders is gepubliceerd of aan andere tijdschriften is aangeboden.

Klik hier voor meer informatie.