De Werkgroep

De Werkgroep Zeventiende Eeuw streeft naar wetenschappelijke bestudering van het culturele erfgoed van de zeventiende-eeuwse Nederlanden op basis van een interdisciplinaire aanpak. Niet alleen in het internationale tijdschrift Early Modern Low Countries en in het Jaarboek Zeventiende eeuw komt dit streven naar voren, maar ook in het jaarlijkse congres van de Werkgroep.

Op het congres (dat meestal op de laatste vrijdag of zaterdag van augustus plaats vindt) wordt ook een Algemene Ledenvergadering gehouden. Daar wordt onder meer het jaarverslag voorgelegd en bepaald welke congressen er gehouden zullen worden. De lezingen van de congressen worden deels in tijdschrift en jaarboek gepubliceerd.

Het lidmaatschap van de Werkgroep Zeventiende Eeuw staat open voor alle belangstellenden. Leden van de Werkgroep krijgen korting bij inschrijving op de congressen en ontvangen het jaarboek.

Het aantal leden van de Werkgroep bedraagt ongeveer 320. Eerste voorzitter en tot aan zijn dood erelid van de Werkgroep Zeventiende Eeuw was E.K. Grootes (1936- 2020), emeritus hoogleraar Historische Nederlandse letterkunde (UvA).

Hier vindt u de ANBI-gegevens van de werkgroep. Hieronder vindt u een link naar het beleidsplan 2021-2024, alsmede een link naar het meest recente financiële jaarverslag.

beleidsplan_dze_2021-2024

financiele-stukken-2021_def