Masterclass Tussen publiek en privé: Engelse en Nederlandse schrijfsters uit de vroegmoderne tijd

Tussen publiek en privé: Engelse en Nederlandse schrijfsters uit de vroegmoderne tijd

346KatharineLescailje2Op 1 maart a.s. verzorgt Martine van Elk ( California State University Long Beach) om 15.30 u. de colloquiumlezing in het Amsterdams Centrum voor de studie van de Gouden Eeuw: Publicizing Female Virtue on the Dutch Stage: Verwers, Questiers, and Lescailje

Voorafgaand aan het colloquium organiseert het Amsterdams Centrum voor de studie van de Gouden Eeuw een masterclass voor onderzoekers en studenten over de toetreding tot het publieke domein van zeventiende-eeuwse schrijfsters uit Engeland en Nederland. Martine van Elk en Nina Geerdink (Universiteit Utrecht) zullen ingaan op thema’s uit hun onderzoek naar schrijfsters, zoals de ideologie over huiselijkheid, de relatie tussen privé-omstandigheden en publieke zichtbaarheid en de mogelijkheden om met schrijven geld te verdienen. Er is ruim gelegenheid voor discussie, ook over eigen onderzoek en vragen van de deelnemers.

Het aantal deelnemers is beperkt; aanmelding is verplicht. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. De voertaal is Nederlands. Locatie: P.C. Hoofthuis, Spuistraat 134, Amsterdam, lokaal K04. Aanmelding vóór 28 februari bij: Lia van Gemert (e.m.p.vangemert@uva.nl)

Programma

13.00-13.15 u.   Lia van Gemert: Introductie

13.15-13.50 u.   Martine van Elk: Huiselijkheid, privacy en publieke sfeer. Lezing en discussie

13.50-14.00 u.   Pauze

14.00-14.35 u.   Nina Geerdink: Verdienmodellen voor vrouwen. Het probleem van de publiciteit. Lezing en discussie

14.35-15.00 u.   Plenaire discussie

 

Abstracts

Martine van Elk, Huiselijkheid, privacy, en publieke sfeer bij Engelse en Nederlandse schrijfsters

In mijn bijdrage bekijk ik onderzoeksmogelijkheden naar de relatie tussen de publieke en privé sfeer, een onderwerp dat bijzonder belangrijk was voor vrouwen die schreven in de vroegmoderne tijd. Met een specifieke blik op het theater en werken van Elizabeth Cary en Katharina Lescailje, zal ik bespreken hoe we publieke-sfeer theorie en verschillende perspectieven op de ideologie van de huishoudelijke sfeer en privacy kunnen toepassen op het werk van individuele vrouwen.

Nina Geerdink, Verdienmodellen voor schrijvende vrouwen: het probleem van de publiciteit

Publiceren en misschien zelfs het opzoeken van de publiciteit lijken cruciaal voor wie in de vroegmoderne tijd wat wilde verdienen met literair werk – of dat nu via de markt, middels patronage, of middels ‘nevenactiviteiten’ was. Voor Nederlandse vrouwen lijkt een verdienmodel voor hun literaire werk echter problematisch te zijn. In mijn bijdrage verken ik hun mogelijkheden voor commerciële activiteiten.

Martine van Elk is Professor of English Literature at California State University Long Beach. Voor publicaties: https://csulb.academia.edu/MartineVanElk

Nina Geerdink is Universitair docent vroegmoderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit Utrecht: http://www.uu.nl/medewerkers/NGeerdink/0

Studiemiddag SVVT: Emoties in de vroegmoderne tijd

Op vrijdag 6 november 2015 organiseert de SVVT (Stichting Vrouwengeschiedenis van de Vroegmoderne Tijd) een najaarsstudiemiddag rond het thema ‘Emoties in de vroegmoderne tijd’.

De geschiedenis van emoties is al enkele decennia een rijzende ster binnen het internationale onderzoek naar de vroegmoderne cultuurgeschiedenis. Ook Nederland blijft niet achter en in 2011 is het onderzoekscentrum ACCESS (Amsterdam Centre for Cross-Disciplinary Emotion and Sensory Studies) opgericht: een interdisciplinair platform dat een keur aan wetenschappers bijeenbrengt die de culturele productie en expressie van emoties bestuderen. Als locatie is gekozen voor de thuisbasis van ACCESS, de Vrije Universiteit van Amsterdam waar op dit moment de mooie tentoonstelling ‘Compassie in de vroegmoderne tijd’ te bezichtigen is. Het programma bestaat uit een inleiding op de tentoonstelling van samensteller Kristine Steenbergh. Vervolgens zullen twee van de oprichters van ACCESS, Inger Leemans en Erika Kuijpers, spreken over hun recente onderzoek.

Deelname is gratis. In verband met de catering wordt aanmelden bij Lieke van Deinsen (l.vandeinsen@let.ru.nl) bijzonder op prijs gesteld. Het programma, dat ook meer praktische informatie informatie bevat, kunt u hier downloaden.

Jaarcongres VNVNG: De sacrale ruimte in de vroegmoderne stad

image_previewKerken, kloosters en andere instellingen met een kerkelijke of semi-­kerkelijke functie namen in de middeleeuwse steden letterlijk en figuurlijk een belangrijke plaats in. Dit bleef zo in de vroegmoderne tijd, maar de politieke en religieuze veranderingsprocessen zorgden wel voor een aantal belangrijke wijzigingen. De ontwikkelingen in de Nederlanden vormen daar een treffende illustratie van. In het laatste derde van de zestiende eeuw zorgden de Opstand en de strijd tussen katholieken en protestanten voor een gevecht om de sacrale ruimte.

De uitkomst van die strijd leidde tot aanzienlijke verschillen in de Habsburgse Nederlanden en in de door protestanten gedomineerde Republiek. In de Zuidelijke Nederlanden leidden de bouw van nieuwe kerken en kloosters en de herinrichting van bestaande complexen tot een hertekening en een nieuwe profilering van het sacrale landschap. In de steden van het Noorden veroorzaakte de vaak seculiere herbestemming van de vele kerken en kloosters belangrijke wijzigingen in het stedelijke landschap: de publieke ruimte leek toe te nemen. De status van de bevoorrechte gereformeerde kerk en de positie van een aantal verboden en/of gedoogde religieuze groepen (katholieken, lutheranen, doopsgezinden) zorgden bovendien voor een complexe herordening van de sacrale, stedelijke ruimte en een nieuwe, in de praktijk te bepalen, grens tussen de private (sacrale) en publieke ruimte. Wat betekende dit voor het ruimtelijke gebruik en ervaren van het nieuwe stedelijke landschap?

Het jaarcongres van de Vlaams-­Nederlandse Vereniging voor Nieuwe Geschiedenis, dat op 30 oktober 2015 in Amsterdam plaatsvindt, wenst aan de hand van een aantal casestudies aandacht te besteden aan de evolutie en de functie van de stedelijke sacrale ruimte in de vroegmoderne Nederlanden. De toegang tot het congres (inclusief koffie, thee, lunch en receptie) kost 20 euro (10 euro voor masterstudenten). Voor meer informatie over aanmelding (vóór 20 oktober) en het programma bekijkt u de folder en de website van de VNVNG.

Conference Art and Science in the Early Modern Low Countries

On September 17 and 18, 2015, Amsterdam is to host the conference Art and Science in the Early Modern Low Countries (ca 1560-1730), organized by the Rijksmuseum and the Huygens Institute for the History of the Netherlands.

Prior to the eighteenth century, ‘art’ and ‘science’ were often considered complementary, rather than opposite, expressions of human culture. They enlightened one another: through comparable curiosity, knowledge and observation of the world, but also in their resulting products: paintings, prints, books, maps, anatomical preservations, life casts, and many others. Scholars, craftsmen and artists often engaged in observing and representing nature, in close cooperation.

During the sixteenth and seventeenth century, it was the Low Countries that emerged as a center of artistic and scientific innovation and creativity, and as central points in the exchange of goods, knowledge and skill. It is certainly no coincidence that the outburst of artistic productivity in the Netherlands, both the South and the North, coincided with the ‘Scientific Revolution’.

The conference Art and Science in the Early Modern Low Countries wants to contribute to the dialogue between experts in the history of art, historians of science, and all those interested in the visual and material culture of the sixteenth and seventeenth-century Netherlands. The conference focuses on historical objects, images, works or art or texts that represent the combination of art and science, and looks at their origin and intended audience. Sessions are, amongst others, devoted to the culture of collecting; modes of representing living nature; the influence of new optical devices on the arts; and the impact of travels abroad on representations of the world.

Although the emphasis of the conference will be on the Low Countries, both the South and the North, several contributions also include developments elsewhere in Europe. This way, it hopes to offer a broad overview of the way in which art and science came together in the early modern Low Countries.

Toegang tot beide dagen kost 95 euro (45 euro voor studenten). Klik hier voor meer informatie over aanmelding (mogelijk tot 14 september 2015) en het (voorlopige) programma.

28 mei 2015: Nacht van de Geschiedenis

Nacht van de Geschiedenis kop

Er is weer een Nacht van de Geschiedenis in Groningen: Diskursi organiseert donderdag 28 mei de Nacht van de Geschiedenis in de Der Aa-kerk met verschillende lezingen door prominente sprekers. De Nacht van de Geschiedenis gaat dit jaar over ‘Hoe maak je Geschiedenis?’ Hier zullen verschillende thema’s van de geschiedenis behandeld worden. Er zullen vier hoofdlezingen zijn. Professor Ankersmit trapt af met een historische kijk op het politieke bestel. Daarna zal wethouder Gijsbertsen een lezing geven over de politiek en geschiedenis.

Na de eerste twee lezingen wordt er een uur lang een afwisselend programma geboden: lezingen op de gewelven en in de toren, studenten die hun masterscriptie behandelen in de sacristie, stands van historische verenigingen, en presentatie van bijzondere archiefstukken van de Groninger Archieven. Maar gewoon met een drankje bijpraten kan ook.

Na dit uur gaat het hoofdprogramma verder en zal journalist Jelle Brandt Corstius spreken over hoe de Rus zijn verleden ziet, waarna Stefan van der Poel zal afsluiten met een lezing over Joodse stadjers. Onder muzikale begeleiding van Robbie de Groot is er na afloop nog ruimte voor een verhitte discussie en een borrel in het koor van de kerk.

Nacht van de Geschiedenis informatie

Congres Knowledgeable Youngsters: Youth, Media and Early Modern Knowledge Societies

Banner_Youth-and-Literacies_1000x200

Hoe leerden jongeren in de vroegmoderne tijd om tekstuele en visuele media te gebruiken, en hoe werden ze zo vaardig om bij te dragen aan de belangrijke wetenschappelijke, culturele, economische en sociale ontwikkelingen die zich in die periode voordeden? Op het internationale congres Knowledgeable Youngsters staan die vragen centraal.

Recent onderzoek laat zien dat West-Europese volwassenen in de periode 1500-1800 steeds vaardiger werden met media en daardoor konden bijdragen aan revolutionaire kennisontwikkelingen. Maar er is nauwelijks onderzoek gedaan naar de dynamiek tussen de snel ontwikkelende kenniscultuur en de rol van de jeugd, terwijl we wel weten dat jeugdculturen een belangrijke motor vormen achter sociale veranderingen en creatieve ontwikkelingen.

Knowledgeable Youngsters brengt onderzoekers van verschillende disciplines samen, om een breed scala aan onderwijs- en mediacontexten onder de loep te nemen. We hebben interesse in het onderwijs op zowel scholen als ambachtswerkplaatsen, en in de ontwikkeling van zowel elitaire jongedames als wezen in de stad. We analyseren daartoe heel verschillende typen bronnen: papieren werktuigen waarmee de jeugd leerde rekenen, notitieboeken waarin jongeren actief op de wereld reflecteerden, en jeugdboeken met nieuwe didactische vondsten. Zo geeft Knowledgeable Youngers een nieuwe impuls aan het onderzoek naar de relatie tussen mediageletterdheid, kennisproductie en de vroegmoderne jeugd.

Het congres vindt op 26 en 27 juni 2015 plaats in Utrecht. De toegang kost tien euro per dag en is gratis voor mensen die geen gebruik maken van de lunch. Voor het programma en informatie over aanmelden klikt u hier.

Symposium Constantijn Huygens: Drie gedichten belicht

symposium-huygens

Poëzieliefhebber? Dichter? Student letterkunde? Leraar Nederlands? Vriend van de Koninklijke Bibliotheek? Fan van Constantijn Huygens? Dan mag u deze middag niet missen.

Op vrijdag 17 april a.s. organiseert de Koninklijke Bibliotheek een feestelijke middag rond drie beroemde gedichten van Constantijn Huygens: ‘Op de dood van Sterre’, ‘Ooghentroost’ en ‘Hofwijck’. Aanleiding hiervoor is het in 2014 verschenen boek van Jürgen Pieters Op zoek naar Huygens. Italiaanse leesnotities.

Uit de gedichten worden fragmenten voorgedragen en becommentarieerd door de enthousiaste Huygenskenners Olga van Marion (Universiteit Leiden), Ton van Strien (Vrije Universiteit Amsterdam) en Frans Blom (Universiteit van Amsterdam). Frans Willem Korsten (Erasmus Universiteit Rotterdam) zal ingaan op de wijze waarop Jürgen Pieters (Universiteit Gent) deze drie gedichten in zijn nieuwe boek analyseert.

Het geheel wordt omlijst met muziek van Huygens door Willem Mook (luit) en Jasper Schweppe (bariton), bekend van hun cd Proba me Deus met muziek van Constantijn Huygens en tijdgenoten.

Het programma begint om 13.00 uur (inloop vanaf 12.30 uur). De middag is gratis toegankelijk. Aanmelden is verplicht en kan (tot 13 april) hier.

Studiedag: Globale en transregionale geschiedenis van de vroegmoderne tijd

Op vrijdag 27 februari organiseert de Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Nieuwe Geschiedenis de Dag van het Onderzoek, die dit jaar zal plaatsvinden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Tijdens deze bijeenkomst zullen twee onderzoeksgroepen (uit Leiden en Leuven) hun lopende projecten voorstellen, met als thema ‘globale en transregionale geschiedenis van de vroegmoderne periode’. Inschrijven kan vóór vrijdag 20 februari. Klik hier voor meer informatie over aanmelding en het programma.

Studiemiddag Thuis in vroegmodern Nederland

Op vrijdag 21 november 2014 organiseert de SVVT een najaarsstudiemiddag met als thema Thuis in vroegmodern Nederland. Heidi de Mare en Sanne Muurling zullen tijdens deze middag een lezing geven. Heidi promoveerde in 2003 cum laude op het proefschrift Huiselijke taferelen. De veranderende rol van het beeld in de Gouden Eeuw. Sanne won in 2010 de scriptieprijs van het historisch tijdschrift Holland voor de scriptie Ideologische constructie of materiële werkelijkheid? Hollandse huiselijkheid tussen concept en fenomeen in de zeventiende en achttiende eeuw. Vanwege het thema van de studiemiddag zal deze plaatsvinden in een Utrechtse huiskamer.

Programma

14.00u-14.30u: Inloop met koffie en thee

14.30u-15.30u: Lezing Sanne Muurling

15.30u-16.30u: Lezing Heidi de Mare

16.30u-17.00u: Borrel

Wij hopen u te zien op vrijdagmiddag 21 november 2014! Iedereen is welkom; geeft u uw komst i.v.m. het gelimiteerde aantal plaatsen even door aan Sophie Reinders (info.svvt@gmail.com)? Na aanmelding sturen wij u een routebeschrijving toe.

Tijdens deze middag is het boek Huiselijke taferelen van Heidi de Mare voor de speciale prijs van 30 i.p.v 40 euro te koop! Als u van deze aanbieding gebruik wilt maken, vermeld dit dan a.u.b. even bij uw aanmelding. 

Met vriendelijke groet,

Het SVVT-bestuur

http://www.vroegmodernevrouwen.com