Publieksdag Utrecht Centre for Early Modern Studies

Poster - De macht van het woord

Op zaterdag 3 februari 2018 organiseert het UCEMS (Utrecht Centre for Early Modern Studies) voor de negende keer op rij een publieksdag. Het UCEMS is Nederlands grootste onderzoekscentrum dat de taal, literatuur, geschiedenis, religie, politiek, kunst, muziek en wetenschap van de periode tussen ca. 1500 tot 1800 in internationaal perspectief bestudeert. Op de jaarlijkse publieksdag kunnen belangstellenden kennis maken met dit onderzoek.

Dit jaar staat het thema de Macht van het Woord centraal. Door de uitvinding van de boekdrukkunst won het woord aan kracht. Niet alleen de taal en het soort teksten veranderde hierdoor, maar ook de reikwijdte van het woord nam explosief toe. Een aantal onderzoekers van de Universiteit Utrecht zal tijdens lezingen dit thema uitdiepen, waarbij onder meer aandacht is voor debatten over het vroegmodern Nederlands en de rol van taal en teksten in politiek en kunst. Het ambacht van het woord wordt bovendien voor het voetlicht gebracht met een demonstratie vroegmodern inkt maken. De dag wordt afgesloten met een kenniscarrousel waarin leden van het UCEMS het publiek kennis laten maken met actueel onderzoek.

De publieksdag vindt plaats op zaterdagmiddag 3 februari 2018 vanaf 12:45 uur in Janskerkhof 3. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd. Het volledige programma is beschikbaar via de website van de Universiteit Utrecht en meer informatie over de lezingen wordt gegeven op de UCEMS Facebookpagina.

Deelname is gratis, maar aanmelding vooraf wordt zeer op prijs gesteld. Dit kan per mail naar: uu.ucems@gmail.com.

CfP Jaarcongres 2018

staartster

Call for papers jaarcongres Werkgroep De Zeventiende Eeuw 2018

1618 – Paniek in de Republiek 

Zaterdag 25 augustus 2018, Dordrechts Museum

Op 19 november 1618 verscheen een heldere komeet aan de ochtendhemel die in heel Europa voor grote paniek zorgde en in vele traktaten en pamfletten bediscussieerd werd. Wat kon deze staartster te betekenen hebben? In de Republiek bracht de komeet de climax van een jaar vol spanningen. Op politiek terrein had stadhouder-prins Maurits in het voorjaar de leiding opgeëist. Dat hij geenszins van plan was die nog af te staan, bleek wel uit de afdanking van de waardgelders in Utrecht in de zomer, gevolgd door de arrestatie van Johan van Oldenbarnevelt. De landsadvocaat werd beschuldigd van hoogverraad en of hij een rechtvaardig proces zou krijgen viel maar helemaal af te wachten. Evenzeer twijfelde menigeen of die andere hardnekkige splijtzwam – de controverse tussen remonstranten en contraremonstranten – een oplossing zou kunnen vinden tijdens de langverwachte kerkvergadering, de synode die op 13 november in Dordrecht van start was gegaan. Intussen heerste in de kunstwereld een gevoel van radeloosheid, met name in de literaire kringen in en rond Amsterdam. Daar was eind augustus plotseling het grote literaire en dramatische talent G.A. Bredero gestorven. Hij liet zijn omgeving ontredderd achter. Maar de spanningen op het toneel van de Europese politiek waren vele malen groter. Met het uitbreken van de Boheemse Opstand begon in mei 1618 ook de Dertigjarige Oorlog. Voor vele tijdgenoten aan beide zijden van de religieuze barrière was dit het conflict waarvoor ze al zolang gevreesd hadden. Geen wonder dat de winterkomeet de toestand in de wereld in een onheilspellend daglicht stelde.

Dit congres van de Werkgroep Zeventiende Eeuw wil ruimte bieden aan reflectie over de ‘grote’ gebeurtenissen van 1618 in de Republiek, maar ook over de kleinere. Daarbij kan gedacht worden aan de omstandigheden die een rol speelden en de reacties op de ontwikkelingen, op kortere en langere termijn. Een voorname vraag is ook hoe 1618 zich in de Zuidelijke Nederlanden voltrok en hoe men daar reageerde op de situatie in het noorden. Daarnaast zal de interactie tussen de Republiek en Europa aan de orde komen.

Voorstellen voor lezingen (20 minuten, abstract max. 150 woorden) en posters (abstract max. 100 woorden) kunnen ingediend worden bij Fred van Lieburg (f.a.van.lieburg@vu.nl) voor 1 maart 2018.

CONGRESCOMMISSIE