Promotie Tanja Holzhey

Op vrijdag 28 november is Tanja Holzhey aan de UvA gepromoveerd op het proefschrift Als gy maar schérp wordt, zo zyn wy, én gy voldaan.’ Rationalistische ideeën van het kunstgenootschap Nil Volentibus Arduum 1669-1680. Promotor en copromotor: prof. dr. J.M. Koppenol en dr. J. Jansen.

Tanja Holzhey bestudeerde de eerste tien jaar (1669-1680) van het Amsterdamse kunstgenootschap Nil Volentibus Arduum (Nil). Vooralsnog is dit genootschap de vroegste manifestatie van radicale verlichtingsideeën in de Nederlandse literatuur. Nil verwerkte zowel in zijn toneeltheorie als in zijn toneelstukken de nieuwe rationalistische ideeën van René Descartes, maar ook het wereld- en mensbeeld van radicalere en destijds zeer omstreden denkers als Baruch de Spinoza, Adriaan Koerbargh en Franciscus van den Enden. Holzhey laat zien hoever het genootschap doordrongen was van deze nieuwe ideeën.