DZE-Scriptieprijs 2022

In 2022 wordt de tweejaarlijkse DZE-Scriptieprijs weer uitgeloofd. Studenten en hun scriptiebegeleiders worden van harte uitgenodigd om scripties die in aanmerking komen vóór 15 april 2022 op te sturen naar de secretaris van de jury David de Haan. Voor het adres en voor meer informatie, ga op deze website naar het tabblad ‘scriptieprijs’.

Gezamenlijk jaarcongres 2022 Werkgroepen Zeventiende en Achttiende Eeuw

Op vrijdag 26 augustus 2022 vindt voor de eerste keer een gezamenlijk Jaarcongres van de Werkgroepen Zeventiende en Achttiende Eeuw plaats, met als thema ‘Emoties in Conflict’. De Call for Papers vindt u hier:

Informatie over programma en locatie volgt zodra dit bekend is.