Call for papers Four Nations Commemoration, 1620-2020

leiden

Ter gelegenheid van de herdenking van het vertrek van de ‘Pilgrims’ uit Leiden naar Amerika in 1620, zullen het North American Studies programma (LUCAS) en het Instituut voor Geschiedenis (IG) van 26-28 augustus 2020 een tweedaags internationaal congres organiseren in Leiden, getiteld ‘Four Nations Commemoration, 1620-2020: The Pilgrims and the Politics of Memory.’ Dit interdisciplinaire congres stelt de traditionele Anglo-Amerikaanse benadering van de vroege kolonisering van Noord-Amerika ter discussie en stelt een zogeheten ‘four nations’ benadering centraal, waarin speciale aandacht zal zijn voor Nederlandse en Native American perspectieven. Hierbij zal uitgegaan worden van de volgende thema’s

  • Contesting memories and commemorations
  • Colonialism, migration, and Indigenous impact and resistance
  • The production of knowledge, print culture, and national myths

Keynote spreker: Francis J. Bremer, Professor Emeritus of History at Millersville University.

Het congres wordt georganiseerd in samenwerking met de Gemeente Leiden en academische partners in het VK en de VS en zal ook toegankelijk zijn voor een algemeen publiek.

De Call for Papers staat open tot November 15, 2019.  Voor verdere informatie, zie de congres website: https://www.universiteitleiden.nl/leidenmayflower400conference