Jaarboek

In 2017 is naast het Open Access tijdschrift Early Modern Low Countries het papieren Jaarboek Zeventiende Eeuw van start gegaan. Samen komen deze uitgaven in de plaats van het tijdschrift De Zeventiende Eeuw. Het Jaarboek beoogt korte, goed leesbare artikelen aan te bieden over het cultureel erfgoed van de Nederlanden in de lange zeventiende eeuw. Het interdisciplinaire karakter van het huidige tijdschrift wordt gehandhaafd. Daarnaast bevat het Jaarboek rubrieken met recensies van tentoonstellingen, documentaires en boeken over de zeventiende eeuw. Er is ook plaats voor korte berichten over bijzondere archiefvondsten of andere trouvailles. De artikelen in het Jaarboek zijn bestemd voor de leden van de Werkgroep Zeventiende Eeuw maar ook voor een breder publiek. Om die reden is afgezien van een peer review procedure; inzendingen worden uitsluitend beoordeeld door de redactie van het Jaarboek. Hoewel het Jaarboek voorrang geeft aan Nederlandstalige inzendingen, zijn ook bijdragen in een andere taal welkom. Het Jaarboek zal eenmaal per jaar omstreeks augustus verschijnen.