Scriptieprijs

Ter gelegenheid van het vijftienjarig bestaan van de Werkgroep Zeventiende Eeuw in het jaar 2000 is de Zeventiende Eeuw Scriptieprijs ingesteld. Sedertdien wordt deze prijs jaarlijks – en vanaf 2007 tweejaarlijks – uitgeloofd voor een uitstekende masterscriptie op het gebied van de zeventiende-eeuwse cultuur in de Nederlanden, geschreven door een student of recent afgestudeerde cultuurwetenschapper. Elke winnende scriptie wordt omgewerkt tot een artikel dat verschijnt in een nummer van De zeventiende eeuw.

In 2016 wordt wederom de tweejaarlijkse dze-scriptieprijs (€500,-) uitgeloofd. De redactie van het tijdschrift De Zeventiende Eeuw treedt op als jury. Zij doet een beroep op de leden-docenten om de scriptieprijs onder de aandacht te brengen van studenten die een goede (onderzoeks) ma-scriptie hebben geschreven op het gebied van de cultuur in de Nederlanden tussen 1550 en 1720. Deelname staat open voor scripties uit alle relevante disciplines. Ook in het Engels, Duits of Frans geschreven scripties komen in aanmerking. De winnende scriptie wordt omgewerkt tot een artikel dat verschijnt in De Zeventiende Eeuw. Voorwaarde is wel dat het materiaal uit de scriptie niet al elders is gepubliceerd of aangeboden is aan andere tijdschriften.

Kandidaten dienen hun scriptie in tweevoud, vergezeld van een beknopt curriculum vitae en enige informatie over de scriptie (periode van onderzoek, naam van de begeleider, korte samenvatting) voor 15 maart 2016 op te sturen naar de secretaris van de jury:

Dr. Griet Vermeesch, Vrije Universiteit Brussel, Vakgroep Geschiedenis, Pleinlaan 2, 1050 Brussel

Advertenties