Verslag Jaarcongres

Voor wie het gemist heeft, en natuurlijk ook voor wie er wel was en wil terugblikken, schreef Helmer Helmers op historici.nl een verslag over het afgelopen jaarcongres ‘Geheime praktijken…’ (26 augustus 2017 in Amsterdam). Lees het verslag hier.

Advertenties

Pas verschenen: P.C. Hooft en de ongeziene, eerste ‘fontein’ van Amsterdam

Gerrold omslagVolgens versjes van de Amsterdammer P.C. Hooft kon kort na 1600 zijn stad roem ontlenen aan het huis en aan de fontein van signor Luz. Hij was evenwel de enige die dat zag. Sion Luz is een veelbesproken figuur maar aan zijn huis, met een galerij en met maar liefst een fontein, werd de afgelopen vier eeuwen voorbijgegaan.

Toch moet het een heel indrukwekkend huis zijn geweest en fonteinen waren er rond de eeuwwisseling in Holland nog niet te vinden. Hoe zag dat huis eruit en had Hooft soms de allereerste fontein van Amsterdam op het oog? Die vragen heeft niemand zich ooit gesteld, maar worden nu beantwoord door zogeheten kwijtscheldingsregisters te combineren met zes- en zeventiende-eeuwse kaarten, met tekeningen en prenten, en met een opmeting uit 1646/1647 van een huizencomplex dat eerder voor het chique Oudezijds Herenlogement werd gehouden.

Hooft had tijdens zijn grand tour allerlei fonteinen gezien, maar wist niet wat hij zag toen hij in zijn eigen stad bij Luz een ‘fontein’ aantrof. Welke fonteinen was Hooft kort tevoren in Frankrijk, Italië en Duitsland tegengekomen en wat weten wij over West-Europese fonteinen of die in Amsterdam in Hoofts eeuw?

En wat had de burgemeesterszoon Hooft eigenlijk bij Sion Luz te zoeken? Deze Luz was weliswaar kunstverzamelaar, was bovendien als koopman actief en onderhield goede contacten met Maurits en met Maria Stuart, maar bovenal was hij de officiële lommerdhouder van Amsterdam. Hooft kwam vast niet bij Luz over de vloer om iets te belenen, maar het huis dat hij bezong blijkt wel degelijk de bank van lening.

Gerrold van der Stroom, P.C. Hooft en de ongeziene, eerste ‘fontein’ van Amsterdam. Door Hooft bezongen huis, fontein en galerij van Sion Lus (Luz) eindelijk in beeld. (Amsterdam: Stichting Neerlandsiek VU & Münster: Nodus Publikationen 2017). 128 blz., 27 ills. in zwart-wit en kleur, € 19,50 excl. verzendkosten.

Stichting Neerlandistiek VU, Amsterdam ISBN/EAN 978-90-8880-035-1

Nodus Publikationen, Münster ISBN/EAN 978-3-89323-776-0

Bestellen via info@jnoordegraaf.nl of via Nodus Publikationen, Postfach 5725, D-48031 Münster (http://elverdissen.dyndns.org/~nodus/)

 

Lezing Emilie Gordenker over de populariteit van de Hollandse 17e-eeuwse kunst

Gordenker

In het kader van de internationale Rijksmuseum en RKD Summer School houdt Emilie Gordenker (directeur Mauritshuis) op vrijdagavond 18 augustus in het Rijksmuseum een publieke lezing over de hedendaagse populariteit van de schilderkunst uit de Gouden Eeuw. Meer details over de lezing en praktische informatie over tijdstip, aanmelding en kosten staan op de website van het Rijksmuseum.

Eerste nummer EMLC online

Vandaag is het eerste nummer verschenen van het multidisciplinaire Open Access journal Early Modern Low Countries (EMLC). Dit nieuwe tijdschrift is gewijd aan de studie van de geschiedenis en cultuur van de Lage Landen tussen 1500 en 1800 en is een initiatief van de werkgroepen De Zeventiende Eeuw en De Achttiende Eeuw.

(Tip: registreer je online als lezer, zodat de redactie je gemakkelijk op de hoogte kan houden.)

 

Inhoudsopgave Early Modern Low Countries – jaargang 1, nummer 1 (2017)

Artikelen 

Rederijkers, Kannenkijkers: Drinking and Drunkenness in the Sixteenth and Seventeenth-Century Low Countries

Anne-Laure Van Bruaene and Sarah Van Bouchaute

 

‘Before she ends up in a brothel’: Public Femininity and the First Actresses in England and the Low Countries

Martine van Elk

 

Trommius’s Travelogue: Learned Memories of Erasmus and Scaliger and Scholarly Identity in the Republic of Letters

Dirk van Miert

 

‘From reading to painting’:  Authors and Audiences of Dutch Recipes for Preparatory Layers for Oil Painting

Maartje Stols-Witlox

 

Predicting the Bankruptcy of England: David Hume’s Political Discourses and the Dutch Debate on National Debt in the Eighteenth Century

Lina Weber

 

The Convention of The Hague and the Constitutional Debates in the Estates of Flanders and Brabant, 1790-1794

Klaas Van Gelder

 

Recensies

Marie-Laure Legay, La souveraineté monétaire dans les Pays-Bas méridionaux, XVIe-XIXe siècle

Brecht Dewilde

 

Elizabeth McGrath et al., Corpus Rubenianum Ludwig Burchard, part XI (1), Mythological Subjects. Achilles to The Graces

Eric Jan Sluijter

 

Benjamin van der Linde, Das Leibregiment der friesischen Statthalter. Kriegsgeschichte, Offizierslaufbahnen und militärische Lebenswelten in den Garnisonsstädten Leeuwarden, Groningen und Emden, 1666-1752

Erik Swart

 

Signalementen

Signaleringen

Aankondiging Jaarcongres

geheimepraktijken

Geheime praktijken …

Ssst! Niet verder vertellen, want dit is een geheim congres. Over ‘secreten, spionage en stiekem gedoe in de zeventiende eeuw’, over geheimschriften, roddels en geruchten, seks en schilderkunst. Maar omdat er niets intrigerender is dan geheimen, lichten we hier toch vast een tipje van de sluier op.

Wanneer: Zaterdag 26 Augustus 2017

Waar: Universiteitsbibliotheek Amsterdam, Doelenzaal; Singel 425, Amsterdam

Programma: klik hier

Inschrijven: stuur een een email aan: geheimepraktijken2017@gmail.com o.v.v. ‘inschrijving congres’. Geeft u hierbij aub aan of u lid van de Werkgroep bent of wilt worden (zie hieronder). In verband met het bestellen van lunch etc. graag opgeven vóór 15 augustus 2017.

Kosten: Leden van der Werkgroep Zeventiende Eeuw: gratis

Anderen: €30,– euro per persoon; studenten (op vertoon collegekaart) €10,–. Het bedrag kan ter plaatse worden voldaan of (bij voorkeur) worden overgemaakt op IBAN NL39 INGB 0004 7392 23, ten name van Werkgroep Zeventiende Eeuw, o.v.v.: ‘inschrijving congres’.

Het lidmaatschap van de Werkgroep Zeventiende Eeuw kost 40 euro per jaar, studenten 10 euro. Wie zich voor of op het congres inschrijft als nieuw lid (gewoon lid of studentlid) betaalt verder niets voor het congres.

Vondels Zungchin in het Frans Hals museum

a10b3c421c0b0d9624d588770eb0986cIn het kader van de tentoonstelling “Barbaren en Wijsgeren: het beeld van China in de Gouden Eeuw” organiseert het Frans Hals Museum een unieke theatervoorstelling: een onbekend stuk van Joost van den Vondel, dat zich afspeelt in China en nooit eerder is opgevoerd.

Theater Kwast speelt: Joost van den Vondel, Zungchin, of ondergang der Sineesche heerschappye

Première

Zondag 2 juli 2017, Frans Hals Museum, Haarlem

(vanaf 11:00 u: museum open voor bezoek aan Barbaren en Wijsgeren)

14:45 u: inloop

15:00 u: inleiding (door Thijs Weststeijn)

15:30-17:00 u: Uitvoering Zungchin

Toegang gratis bij bezoek aan het museum, reserveren via: reserveringen@franshalsmuseum.nl

 

Uitreiking Virtus scriptieprijs voor adelsgeschiedenis 2016

Dinsdagavond 27 juni wordt in Utrecht de allereerste Virtus scriptieprijs voor adelsgeschiedenis uitgereikt aan Gerrit van Oosterom. Ter gelegenheid van deze feestelijke gebeurtenis organiseert de Werkgroep Adelsgeschiedenis een klein symposium over adel, buitenplaatsen en landschapsgeschiedenis. Iedereen is welkom om dit symposium bij te wonen. De entree is gratis. Meer informatie over het programma en hoe u zich kunt aanmelden vindt u op de website van de Werkgroep Adelsgeschiedenis.

RP-P-1921-457 kopie

Conference HISTORIES OF HEALTHY AGEING

HHA-poster

HISTORIES OF HEALTHY AGEING, International conference, University of Groningen, 21–23 June 2017

As Western populations grow increasingly older, healthy ageing is presented as one of today’s greatest medical and societal challenges. However, contrary to what many policy makers want us to believe, the aspiration to live long, healthy and happy lives is not a problem specific to our times. On the contrary, successful ageing has a long history. The conference Histories of Healthy Ageing questions concepts and (medical) practices related to health, happiness and longevity.

Many speakers at the conference, such Siglinde Clementi, Fabrizio Bigotti and Sarah Toulalan, focus on health, old age and longevity in the 17th century.

During the conference the exhibition Gelukkig Gezond! Histories of Healthy Ageing – on the history of the six Hippocratic non-naturals – officially opens at the Groningen University Museum.

For more info, please visit: historiesofhealthyageing.nl

 

 

Call for Papers: Literature without Frontiers?

Next year (9-10 February, 2018) a conference will be organised at Ghent University  about perspectives for a transnational literary history of the Low Countries. This conference – Literature without Frontiers? – aims to bring together a number of telling examples that advocate a transnational perspective for the construction and writing of the literary history (histories?) of the Low Countries in the period 1200-1800. We invite scholars of the periods involved to address case studies (authors, texts, translations, mechanisms of textual production, motifs, tropes, genres) that on account of their ‘transnational’ character have fallen outside the scope of the current attempts of literary historiography.

Proposals for a thirty-minute presentation are expected soon, by June 1st, 2017. For more details, see the complete call for papers.