Afscheidsrede Lia van Gemert

Ter gelegenheid van haar emeritaat als hoogleraar Historische Nederlandse Letterkunde zal prof. dr. Lia van Gemert op donderdag 18 november 2021 om 16.30 uur haar afscheidsrede met de titel Herscheppen uitspreken. Voor het aanmeldformulier klik hier:

Verschenen

Eric Miller, vroegmodern anglist aan de University of Victoria (BC) en daarnaast vertaler en creatief auteur, heeft het complete verzameld werk van de Fries/Groningse dichter Titia Brongersma, De Bron-Swaan, of Mengeldichten (Groningen, 1686) in een tweetalige editie uitgegeven: de oorspronkelijke Nederlandse uitgave met een Engelse vertaling van zijn hand. In een uitvoerige inleiding besteedt hij aandacht aan haar persoonlijke leven en plaatst hij haar werk vanuit intertekstueel perspectief tegen de internationale literaire achtergrond. Eric Miller, The Swan of the Well by Titia Brongersma. 2020, McGill-Queen’s University Press, Montreal & Kingston, London, Chicago. 538 pp., met ill.