Oproep scriptieprijs 2018

In 2018 wordt de tweejaarlijkse scriptieprijs van de werkgroep De Zeventiende Eeuw (€500,-) weer uitgeloofd. De jury roept leden-docenten op om de prijs onder de aandacht te brengen van studenten die een goede (onderzoeks) MA-scriptie hebben geschreven op het gebied van de cultuur in de Nederlanden tussen 1550 en 1720. Deelname staat open voor scripties uit alle relevante disciplines. Ook in het Engels, Duits of Frans geschreven scripties komen in aanmerking. De jury bestaat uit Helmer Helmers (Universiteit van Amsterdam), Carolina Lenarduzzi (Universiteit Leiden) en Femke Diercks (Rijksmuseum).

De winnende scriptant wordt in de gelegenheid gesteld (een gedeelte van) de scriptie om te werken  tot een artikel voor het Jaarboek De zeventiende eeuw of het Open Access peer reviewed tijdschrift Early Modern Low Countries. De redactie van het desbetreffende tijdschrift zal hierbij assisteren. Voorwaarde is wel dat het materiaal uit de scriptie niet al elders is gepubliceerd of aan andere tijdschriften is aangeboden.

Klik hier voor meer informatie.

Aankondiging: Literatures without Frontiers?

LWF

Op 9 en 10 februari 2018 vindt in Gent het congres plaats ‘Literatures without Frontiers? Perspectives for a Transnational Literary History of the Low Countries’

 

http://www.literatureswithoutfrontiers.ugent.be/

Traditional literary historiography is rooted in the 19th-century construction of national literatures based on the political desire to demarcate national states and their corresponding linguistic identities from each other. For the study of the literature that predates the 19th-century nationstate – the literature of the period that will be central in this conference (1200-1800) – the taxonomy of literary phenomena on the basis of geographical frontiers that were in most cases non-existent at the time, is a highly artificial though very common practice. In our view, the study of literature in this long period is better served by a transnational perspective, if only because of the transnational character of its functioning. On account of their limiting focus, nationally oriented literary histories of the periods in question cannot but undervalue the actual cultural processes at work both in the international ‘Republic of Letters’ as well as in the language regions that exceed the borders of the current nation states.

In the past few decades, several attempts have been made to develop new literary histories that are driven by a transnational, pluri-lingual perspective. Denis Hollier’s New History of French Literature (1989) would be an early tentative example, but there are more recent ones that develop the transnational perspective more systematically: the New History of German Literature, edited by David Wellbery, Judith Ryan and Hans-Ulrich Gumbrecht (2004); French Global. A New Approach to Literary History, edited by Christie McDonald and Susan Rubin Suleiman (2010); and Greil Marcus and Werner Sollors’ A New Literary History of America (2012). Last year, David Wallace edited Europe, A Literary History, 1348-1418, a book that is structured through 10 sequences of places that are connected through trade, pilgrimage, etc. and literary exchange. So far, the historiography of the literature produced in the Low Countries has not really profited from this new approach. While the ‘medieval’ and ‘early modern’ volumes of the recent Geschiedenis van de Nederlandse Literatuur do pay attention to the presence of non-Dutch literary writings in the geographical space under scrutiny, both the object and the methodology of research is largely defined by the same parameters that mark traditional, more ‘nationalist’ literary histories.

This conference aims to bring together a number of telling examples that advocate a transnational perspective for the construction and writing of the literary history (histories?) of the Low Countries in the period 1200-1800. Papers will address case studies (authors, texts, translations, mechanisms of textual production, motifs, tropes, genres) that on account of their ‘transnational’ character have fallen outside the scope of the current attempts of literary historiography. Other papers will focus on the literary infrastructure that enabled the cross-border reception of literary texts (like the repertoire of travelling theatre companies), or on case studies that are discussed in extant histories but whose impact and importance could be brought out differently (more interestingly, hopefully) in a transnational framework.

***********************

This academic event serves as the closing conference of the activities of the FWO-Flanders funded Scientific Research Community ‘Goliath’ – a consortium of (mainly) Flemish and Dutch literary historians from the universities of Amsterdam, Antwerp, Berlin, Ghent, Leiden, Leuven, Nijmegen and Utrecht. The conference is a joint initiative of Goliath, Ghent University (LIterary Department) and the Royal Academy of Dutch Language and Literature (KANTL), funded by FWO-Flanders.

 

Rijksmuseum Fellowship Programme

unnamed

Het Rijksmuseum biedt weer beurzen aan voor fellows. De oproep luidt:

The Rijksmuseum Fellowship Programme

We welcome international research proposals which open new perspectives on the Rijksmuseum’s collection, its history and activities. The purpose of the programme is to enable applicants to base part of their research at the Rijksmuseum and thus to strengthen the bonds between the museum and universities. The focus of research should relate to the Rijksmuseum’s collection and activities, and may encompass any of its varied holdings, including paintings, sculpture, decorative arts, prints, drawings, photography and historical artefacts. The programme offers students and academic scholars access to the museum’s collections, library, conservation laboratories and curatorial expertise. Furthermore, the museum facilitates opportunities for Fellows to engage in workshops and excursions to encourage the exchange of knowledge – both amongst themselves and the broader museum audience.

Eligibility

The Rijksmuseum Fellowship Programme is open to candidates of all nationalities and with varied specialisms. They may include art historians, curators, conservators, historians and scientists. Candidates should have proven research capabilities, academic credentials and excellent written and spoken knowledge of two languages (English and preferably Dutch or German). Fellowships will be awarded for a duration ranging from 6-24 months, starting in the academic year 2018-2019. Please review the Rijksmuseum website for detailed information on each individual Fellowship position.

Funding

Fellowship stipends are awarded to help support a Fellow’s study and research efforts during the tenure of their appointment. The stipend amount varies by funding source and Fellowship period. Visit the Rijksmuseum website for further information.

Application and procedure

Please review the eligibility, funding and application requirements by following the link to the Fellowship of your interest:

  • Andrew W. Mellon Fellowship for art historical research – Apply here
  • Johan Huizinga Fellowship for historical research – Apply here
  • Migelien Gerritzen Fellowship for conservation research – Apply here
  • Dr. Anton C.R. Dreesmann Fellowship for art historical research – Apply here

The closing date for all applications is 14 January 2018, at 6:00 p.m. (Amsterdam time/CET). No applications will be accepted after this deadline. All applications must be submitted online and in English. Applications or related materials delivered via email, postal mail, or in person will not be accepted. Selection will be made by an international committee in February 2018. The committee consists of eminent scholars in the relevant fields of study from European universities and institutions, and members of the curatorial and conservation staff of the Rijksmuseum. Applicants will be notified by 1 March 2018. All Fellowships will start in September 2018.

Further information and application forms: www.rijksmuseum.nl/fellowships

For questions concerning the application procedure, contact Marije Spek, Coordinator of the Fellowship Programme (m.spek@rijksmuseum.nl), +31 (0)20-6747395

Het nieuwe jaarboek is verschenen!

Cover DZEHet langverwachte eerste nummer van het nieuwe Jaarboek De Zeventiende Eeuw is verschenen en zal een dezer dagen bij alle leden op de deurmat liggen. Dit eerste Jaarboek De Zeventiende Eeuw bestaat voor een belangrijk deel uit bijdragen die voortvloeien uit het jaarcongres 2016 van de Werkgroep, getiteld ‘Oud, maar niet versleten!’ Voorafgegaan door een introductie van de hand van Gerrit Verhoeven en Jaco Zuijderduijn wordt in een achttal bijdragen vanuit historisch, kunsthistorisch of letterkundig perspectief het fenomeen ouderdom in de zeventiende eeuw onder de loep genomen. Daarnaast bevat dit Jaarboek een special over zeventiende-eeuwse papierknipkunst, bestaande uit een interview met en een artikel van papierknipkenners en -verzamelaars Joke en Jan Peter Verhave. Verder beschrijft Rudy Jos Beerens zijn rol in het internationale en interdisciplinaire onderzoeksproject Coral. En tot slot vertellen Ad Leerintveld, scheidend conservator moderne handschriften bij de Koninklijke Bibliotheek, en Jeroen van Dommele, zijn opvolger, in de rubriek ‘Dubbelgesprek’ hoe zij terugkijken c.q. vooruitblikken op hun baan.