Symposium  ​’Pageantry, Ritual, and Popular Media: Netherlandish Practices of Public Diplomacy in 16th- and 17th-Century Europe’

Dit hybride symposium vindt plaats op 2 december 2022 in de Vossiuszaal van de UB Leiden. Voor informatie over organisatie, sprekers en aanmelding, klik hier: https://www.universiteitleiden.nl/en/events/2022/01/pageantry-ritual-and-popular-media-netherlandish-practices-of-public-diplomacy-in-16th–and-17th-europe

CfP American Association Netherlandic Studies

Op 9 en 10 juni 2023 vindt in Madison, Wisconsin, VS de 21e Interdisciplinary Conference of Netherlandic Studies plaats, met als thema ‘The Future of Dutch Studies: A Broader Perspective of Language, Image, and Culture’. Er zijn vier reissubsidies voor promovendi beschikbaar. Voor meer informatie en voor het indienen van een CfP, klik hier: https://www.netherlandicstudies.org/news/call-for-papers-21st-biennial-interdisciplinary-conference-of-netherlandic-studies-icns

Congres Constantijn Huygens: Een leven in brieven

Op vrijdag 2 december 2022 organiseert het Huygens Instituut in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek | Nationale Bibliotheek van Nederland en de Vrienden van KB in de aula van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag een congres ter gelegenheid van de voltooiing van het project ‘Huygens Briefwisseling Online’. Voor informatie en aanmelding klik hier: https://brievenconstantijnhuygens.net/2022/10/21/congres-constantijn-huygens-een-leven-in-brieven/