Jaarverslag

Verslag van de Werkgroep Zeventiende Eeuw over het jaar 2018

De Werkgroep Zeventiende Eeuw werd in 1985 opgericht. In het jaar 2018 was het bestuur als volgt samengesteld: J. Pollmann (voorzitter, tot 1 september 2018), J. Koppenol (voorzitter, vanaf 1 september 2018), A. van Strien (penningmeester), F. Diercks (lid), M. de Baar (lid), G. Verhoeven (lid) en N. Geerdink (secretaris). De Werkgroep telt rond de 400 leden. Er hebben leden opgezegd, maar er zijn ook leden bijgekomen, waardoor het ledental nagenoeg gelijk is gebleven ten opzichte van vorig jaar.

Eens per jaar houdt de Werkgroep een interdisciplinair congres, er wordt naar gestreefd deze congressen met enige afwisseling in Nederland en Vlaanderen te laten organiseren. Op zaterdag 25 augustus 2018 organiseerde de Werkgroep het jaarlijkse congres in het Dordrechts Museum onder de titel ‘1618 – Paniek in de Republiek’. Het congres werd bezocht door ca. 80 mensen. De congrescommissie bestond uit Lia van Gemert (UvA), Fred van Lieburg (VU), Marianne Eekhout (Dordrechts Museum) en Luc Duerloo (Universiteit Antwerpen). Het congres opende met een plenaire lezing van Geert Janssen. ’s Middags waren er plenaire lezingen van René van Stipriaan en Luc Duerloo. Na de lunch verzorgde theatergroep De Kale een intermezzo met scènes uit Bredero’s Spaanschen Brabander. Tijdens de parallelsessies op het congres spraken Jaap de Haan (‘Oldenbarnevelt: politicus onder druk’), Cora van de Poppe (‘Reizende herinneringen: Zuid-Nederlandse pamfletproductie als voorbeeld voor de remonstrantse herinneringsconstructie in het Noorden’), Joanna Skubisz (‘Ghy die een ander leert, leert ghy u selven niet?’ De werken van Jacob Cats uit de bibliotheken in Polen’), Marianne Eekhout (‘De Bestandstwisten als inspiratiebron voor de kunst’), Fred van Lieburg (‘Een profetes in Dordrecht’), Jeroen Jansen (‘Een volkomen bloementuin, of: hoe uitgever Cornelis vander Plasse Bredero’s talent strategisch uitbuitte (1618-1638)’), Hubert Meeus (‘1618: nieuw leven in de literatuur in de Zuidelijke Nederlanden’), Jungyoon Yang (‘Writing Epithalamia for the Glory of De Eglentier’), Jo Spaans (‘De remonstranten als deelnemers aan en onderwerp van debat’), Paul Arblaster (‘1618 seen from the South: the Republic in the Flemish pamphlet press’), Jasper van der Steen (‘Een protestantse familie? Geloof, dynastieke identiteit en opvolgingsproblemen in het huis van Nassau’).

 

Tijdens de jaarvergadering op het congres werd de tweejaarlijkse scriptieprijs uitgereikt aan Lilian Nijhuis (Radboud Universiteit) voor haar scriptie over de rol van de Metamorfosen van Ovidius in het werk van Joost van den Vondel. De jury bestond uit Helmer Helmers (Universiteit van Amsterdam), Carolina Lenarduzzi (Universiteit Leiden) en Femke Diercks (Rijksmuseum). In 2020 zal de prijs weer uitgeloofd worden.

In 2018 zijn ook weer een aflevering van het jaarboek De zeventiende eeuw en twee nummers van het tijdschrift Early Modern Low Countries verschenen, waaronder een themanummer The Newspaper in the Early Modern Low Countries onder gastredactie van H. Helmers en A. der Weduwen. De tijdschriftredactie bestaat uit M. Prak (editor-in-chief), R. Dekoninck, B. Deseure, F. Dietz, H. Helmers, D. van der Linden, J. Noorman, J. Oddens, A. Singh en V. Soen; de jaarboekredactie uit M. de Baar, K. Brosens, C. Lenarduzzi, D. van der Linden, O. van Marion (tot 24 januari 2018), S. Reinders, J. Roelens, en G. Verhoeven.

Het volgende congres, ‘Deugd en ondeugd. Morele scherpslijperij in de zeventiende-eeuwse Nederlanden’, wordt op vrijdag 30 augustus 2019 gehouden in Antwerpen. De congrescommissie bestaat uit: Hubert Meeus (Universiteit Antwerpen), Johan Koppenol (VU Amsterdam), Judith Noorman (Universiteit van Amsterdam), Herman Roodenburg (VU Amsterdam – Meertens Instituut), Anne-Laure Van Bruaene (Universiteit Gent) en Gerrit Verhoeven (Universiteit Antwerpen). De Call for Papers voor dit congres is verspreid, inzendingen waren mogelijk tot 1 april 2019.

Nina Geerdink (secretaris)