Jaarcongres Paniek in de Republiek

Het voorlopige programma van het jaarcongres 2018, op 25 augustus aanstaande in Dordrecht, staat online!

Advertenties

Masterclass Andrew Pettegree

In het kader van het KNAW-colloquium “Reputation Cultures in Early Modern Europe”, georganiseerd door Nina Geerdink, Anna-Luna Post en Arnoud Visser, vindt er op 27 augustus een masterclass plaats van Andrew Pettegree over reputatie en populariteit in de vroegmoderne boekenwereld. RMA-studenten en promovendi zijn van harte uitgenodigd deel te nemen. Klik hier voor meer informatie.

Bredero – 400 jaar ’t Kan verkeeren!

Op 23 augustus 2018 is het 400 jaar geleden dat de dichter en toneelschrijver Gerbrand Adriaensz. Bredero overleed. Een populaire Amsterdammer die zijn publiek recht bij het hart wist te pakken. We gaan hem vieren, want zijn motto geldt nog altijd: geniet van het leven, maar bedenk dat ’t kan verkeeren!

Wie was Bredero? We beleven het opnieuw in de volkse scènes uit zijn bekende toneelstukken De Spaanse Brabander en de Klucht van de koe en in de sprankelende en emotionele liedjes uit het Groot liedboek. Zijn thema’s zijn de onze. Ook in zijn tijd moest Nederland positie kiezen tegenover immigranten en kende de maatschappij winnaars en verliezers. Wat zijn werk voor vandaag betekent horen we in gesproken columns, een feestrede, een gesprek over de Nederlandse toneeltraditie en de presentatie van De hartenjager, het nieuwste boek van René van Stipriaan.

Met bijdragen van Mark Rietman, Joke van Leeuwen, Jules Croiset, Marita Mathijsen, Hans Croiset, Herman Pleij, René van Stipriaan, Theatergroep De Kale en anderen. Samenstelling en regie Ronald Klamer, in samenwerking met Stichting Bredero 2018.

OBA Theater, Oosterkade 143, 1101 DL Amsterdam, donderdag 23 augustus 2018, 19.30-21.30 u. Kaarten: €17,50, studenten en 65+ €10,00. Kaartverkoop: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-bredero-400-jaar-t-kan-verkeeren-47129718256. Inlichtingen: www.Bredero2018.nl

Aanmelden jaarcongres

Het definitieve programma laat nog heel even op zich wachten, maar aanmelden voor het jaarcongres 2018 is al mogelijk. ‘1618: Paniek in de Republiek’ zal plaatsvinden in Dordrecht op zaterdag 25 augustus. Klik hier voor meer informatie over kosten en inschrijving.

Andrew Pettegree visiting fellow in Utrecht

Van 18 maart tot 1 april 2018 is historicus Andrew Pettegree (University of St Andrews, Schotland) te gast in Utrecht als visiting fellow van het Centre for the Humanities. Pettegree is een vooraanstaande expert op het gebied van de boekgeschiedenis van de vroegmoderne tijd, de Reformatie, en de geschiedenis van nieuws. Lees hier een verslag en interview over zijn huidige onderzoek.

Activiteiten in het kader van het fellowship die voor leden van de werkgroep interessant kunnen zijn:

 

  • Publiekslezing Nederlandse boekcultuur op dinsdag 20 maart

Datum en tijd: dinsdag 20 maart, 19-20.30u

Locatie: Academiegebouw Universiteit Utrecht (senaatszaal)

Op basis van onbekend materiaal zal Andrew Pettegree een nieuw beeld geven van de manier waarop boeken en ander drukwerk werden verhandeld en gebruikt in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in de zeventiende eeuw. Hij zal ook laten zien met welke nieuwe methoden het mogelijk is om het bestaan van duizenden boeken en enkelbladige drukken te reconstrueren die niet bewaard zijn gebleven.

De lezing (in het Engels) zal gevolgd worden door een discussie met onderzoekers en met het publiek. Ter afsluiting is er een borrel. Het evenement is gratis toegankelijk maar met een beperkt aantal plekken: aanmelding is gewenst.

Klik hier voor meer informatie.

 

  •  Masterclass ‘How to make money in the business of books’ op donderdag 29 maart

Date: Thursday 29 March 2018, 12:00-17:00

Location: University Library Utrecht (Campus Uithof), Special Collections, Bucheliuszaal

Andrew Pettegree will offer a Masterclass for Research Master and PhD students on book history and material bibliography, around the general theme of the business of books in the early modern period.

The goals of this workshop are to: offer students an overview of the latest research and approaches in the field of book history on this topic; get acquainted with material bibliography and develop their analytical skills in this discipline thanks to hands-on work with early modern material from the Special Collections of the University Library of Utrecht.

This workshop will be especially useful for students working on the late medieval and early modern societies, to learn to reflect on early modern media and on material culture.

For this workshop, Andrew Pettegree will be assisted by Arthur der Weduwen (author of Dutch and Flemish Newspapers of the Seventeenth Century (2 vols., Leiden: Brill, 2017).

Two weeks before the Masterclass, the registered students will receive literature to study beforehand.

Program:

12:00-13:00: Meeting with the students and lunch

First session: why did publishers go bankrupt in the first age of print?

Short break

Second session: How to make money in the business of books

17:00: end of the Masterclass

Attendance and credits

The Masterclass is integrated to the course History of the Early Modern Book (TLRMV16416), instructor: Jeroen Salman, Teaching Period 3, open to Research Master students from the UU and from other Dutch Universities.

The Masterclass is also open, as an individual module, to Research Master students and PhD candidates affiliated to the following graduate schools:

– Huizinga Instituut

– Onderzoekschool Mediëvistiek

The students affiliated to these graduate schools will receive credits (1 ECTS) for this Masterclass, upon completing an assignment (a short memorandum on how they link the acquired knowledge with their own research).

 

Attendance is free of charge (lunch included).

Registering: there are 25 places available (first-come, first-served basis). Please register by sending an e-mail to k.laveant@uu.nl before 16 March 2018.

 

 

Publieksdag Utrecht Centre for Early Modern Studies

Poster - De macht van het woord

Op zaterdag 3 februari 2018 organiseert het UCEMS (Utrecht Centre for Early Modern Studies) voor de negende keer op rij een publieksdag. Het UCEMS is Nederlands grootste onderzoekscentrum dat de taal, literatuur, geschiedenis, religie, politiek, kunst, muziek en wetenschap van de periode tussen ca. 1500 tot 1800 in internationaal perspectief bestudeert. Op de jaarlijkse publieksdag kunnen belangstellenden kennis maken met dit onderzoek.

Dit jaar staat het thema de Macht van het Woord centraal. Door de uitvinding van de boekdrukkunst won het woord aan kracht. Niet alleen de taal en het soort teksten veranderde hierdoor, maar ook de reikwijdte van het woord nam explosief toe. Een aantal onderzoekers van de Universiteit Utrecht zal tijdens lezingen dit thema uitdiepen, waarbij onder meer aandacht is voor debatten over het vroegmodern Nederlands en de rol van taal en teksten in politiek en kunst. Het ambacht van het woord wordt bovendien voor het voetlicht gebracht met een demonstratie vroegmodern inkt maken. De dag wordt afgesloten met een kenniscarrousel waarin leden van het UCEMS het publiek kennis laten maken met actueel onderzoek.

De publieksdag vindt plaats op zaterdagmiddag 3 februari 2018 vanaf 12:45 uur in Janskerkhof 3. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd. Het volledige programma is beschikbaar via de website van de Universiteit Utrecht en meer informatie over de lezingen wordt gegeven op de UCEMS Facebookpagina.

Deelname is gratis, maar aanmelding vooraf wordt zeer op prijs gesteld. Dit kan per mail naar: uu.ucems@gmail.com.

CfP Jaarcongres 2018

staartster

Call for papers jaarcongres Werkgroep De Zeventiende Eeuw 2018

1618 – Paniek in de Republiek 

Zaterdag 25 augustus 2018, Dordrechts Museum

Op 19 november 1618 verscheen een heldere komeet aan de ochtendhemel die in heel Europa voor grote paniek zorgde en in vele traktaten en pamfletten bediscussieerd werd. Wat kon deze staartster te betekenen hebben? In de Republiek bracht de komeet de climax van een jaar vol spanningen. Op politiek terrein had stadhouder-prins Maurits in het voorjaar de leiding opgeëist. Dat hij geenszins van plan was die nog af te staan, bleek wel uit de afdanking van de waardgelders in Utrecht in de zomer, gevolgd door de arrestatie van Johan van Oldenbarnevelt. De landsadvocaat werd beschuldigd van hoogverraad en of hij een rechtvaardig proces zou krijgen viel maar helemaal af te wachten. Evenzeer twijfelde menigeen of die andere hardnekkige splijtzwam – de controverse tussen remonstranten en contraremonstranten – een oplossing zou kunnen vinden tijdens de langverwachte kerkvergadering, de synode die op 13 november in Dordrecht van start was gegaan. Intussen heerste in de kunstwereld een gevoel van radeloosheid, met name in de literaire kringen in en rond Amsterdam. Daar was eind augustus plotseling het grote literaire en dramatische talent G.A. Bredero gestorven. Hij liet zijn omgeving ontredderd achter. Maar de spanningen op het toneel van de Europese politiek waren vele malen groter. Met het uitbreken van de Boheemse Opstand begon in mei 1618 ook de Dertigjarige Oorlog. Voor vele tijdgenoten aan beide zijden van de religieuze barrière was dit het conflict waarvoor ze al zolang gevreesd hadden. Geen wonder dat de winterkomeet de toestand in de wereld in een onheilspellend daglicht stelde.

Dit congres van de Werkgroep Zeventiende Eeuw wil ruimte bieden aan reflectie over de ‘grote’ gebeurtenissen van 1618 in de Republiek, maar ook over de kleinere. Daarbij kan gedacht worden aan de omstandigheden die een rol speelden en de reacties op de ontwikkelingen, op kortere en langere termijn. Een voorname vraag is ook hoe 1618 zich in de Zuidelijke Nederlanden voltrok en hoe men daar reageerde op de situatie in het noorden. Daarnaast zal de interactie tussen de Republiek en Europa aan de orde komen.

Voorstellen voor lezingen (20 minuten, abstract max. 150 woorden) en posters (abstract max. 100 woorden) kunnen ingediend worden bij Fred van Lieburg (f.a.van.lieburg@vu.nl) voor 1 maart 2018.

CONGRESCOMMISSIE