[Call for participation] Workshop Performance Historiography: Examining Past Performances from a Present-day Perspective

On September 12-13th 2019, the interdisciplinary research groups THALIA and GEMS organize a workshop for early career researchers on the theme of performance historiography, considering theater, music, rituals, religious processions, political demonstrations and other forms of performances in the past. Whereas the existing body of literature on such historical performances is rather anecdotal and tends to approach them through/as merely written sources, this workshop intends to consider them as experiences that are bodily and emotional events. We aim to explore how contemporary theory can help us understand their function in historical time and space.

During this two-day workshop, participants will have the unique opportunity to discuss questions on methodology or specific case studies with specialists in the field. Jane Davidson (University of Melbourne), Morag Josephine Grant (University of Edinburgh) and Henry Turner (Rutgers University) will each give a lecture and provide feedback on the work of the participating young researchers.

We encourage PhD candidates, postdoctoral researchers and advanced master students from various disciplines such as theater and literary studies, musicology, media studies, cultural history, (early) modern history, political science, and anthropology to subscribe to the workshop by sending us a short note on how the theme of this workshop relates to their own research interests by March 15th.

Please find more information about the speakers, preliminary program and subscription procedure on our website.

Advertenties

Congres Foreign Eyes on the Republic: RU, 21-22 februari

programma foreign eyes on the republic_pagina_1

Wat voor beelden riep de Nederlandse Republiek op gedurende de achttiende eeuw? Echode de roem van de Gouden Eeuw nog door, of zagen buitenstaanders vooral tekenen van verval? Door aandacht te schenken aan het internationale belang van de Republiek, alsmede aan de ontwikkeling en verspreiding van Europese stereotypen over Nederlanders, zoals properheid en zuinigheid, brengt dit congres een overvloed aan verschillende achttiende-eeuwse perspectieven op de Noordelijke Nederlanden samen.

Bekijk het volledige programma hier.

Publieksdag Utrecht Centre for Early Modern Studies

ucems - poster publieksdag 2019 a5

Was er in de tolerante Republiek ruimte om openlijk over seks te spreken? Waarom werden heksen vervolgd in vroegmodern Europa? Waar lagen de grenzen over wat je wel en niet kon zeggen in die tijd? Deze en meer vragen zullen beantwoord worden op de aankomende publieksdag van het Utrecht Centre for Early Modern Studies (UCEMS). Op zaterdagmiddag 16 februari 2019 (12.30-17.00, Janskerkhof 3 te Utrecht) openen de deuren van de universiteit zich voor alle geïnteresseerden en zullen academici hun onderzoek presenteren rondom het thema Vrijheid en Vervolging: Tolerantie in Vroegmodern Europa. Naast presentaties staat er tevens een bronnenparade op het programma: aanschouw onder meer de vroegste Nederlandstalige drukken en maak kennis met zeventiende-eeuwse studies.

Toegang is gratis, wel graag aanmelden via uu.ucems@gmail.com.

Programma

12.30 – 13.00              Inloop met koffie en thee

13.00 – 13.15              Woord van welkom door Rozanne Versendaal

13.15 – 13.45              dr. Martine Veldhuizen – Kritiek uiten op machthebbers: waarheidssprekers als personages in de eerste gedrukte boeken in het Nederlands (1450-1500)

13.45 – 14.15              dr. Karen Hollewand – Verbannen en vergeten: Hadriaan Beverland en zijn ideeën over seks en zonde

14.15 – 14.35              Studentenpresentaties door Nelleke Tanis en Carmen Verhoeven

14.35 – 15.00              Pauze

15.00 – 15.30              drs. Steije Hofhuis – Heksenjacht: een viraal verschijnsel?

15.30 – 16.00              Bronnenparade

16.00 – 16.30              prof. dr. Wijnand Mijnhardt – Godsdienstterreur, nieuwe werelden en immigratie: over de wortels van de Nederlandse tolerantie

16.30 – 17.00              Dankwoord en aansluitende borrel

 

Utrecht Centre for Early Modern Studies

Het UCEMS is Nederlands grootste onderzoekscentrum dat de geschiedenis, religie, politiek, literatuur, kunst, muziek en wetenschap van de periode tussen ca. 1500 tot 1800 in internationaal perspectief bestudeert.

 

Symposium: Vrouwengeschiedenis als inspiratie

In samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek en de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde organiseert de Stichting Vrouwengeschiedenis van de Vroegmoderne Tijd een symposium waarvoor wij u van harte uitnodigen. Het thema van deze dag is:

Vrouwengeschiedenis als bron van inspiratie

Vrijdag 16 november 2018, 10.30 – 17.00 uur

Aula van de Koninklijke Bibliotheek, Prins Willem Alexanderhof 5, 2595 BE, Den Haag.

PROGRAMMA:

10.30 – 11.00 uur Inloop met koffie en thee

11.00 – 11.10 uur Netty van Megen, welkomstwoord

11.10 – 11.40 uur Ineke Huysman: ‘De Stille Kracht’. Vrouwelijke macht in de 17de-eeuwse Republiek der Vereenigde Nederlanden.

11.40 – 12.10 uur Marieke van Delft: Maria Sibylla Merian, kunstenares en natuuronderzoekster.

12.10 – 12.40 uur Suzan van Dijk: “Over ’t geheel genomen zyn alle haare characters wel wat sterk”; de 18de-eeuwse pers over romanschrijfsters uit die tijd.

12.40 – 13.10 uur Lunch

13.10 – 13.40 uur Lieke van Deinsen: “’k Zeg basta met dat portretteeren”. Elizabeth Wolff en de (on)mogelijkheid van het vrouwelijk auteursportret.

13.40 – 14.10 uur Jeroen Vandommele: “Daarom houdt God niet op om ons te slaan”. De Nederlandse Opstand door de ogen van een Bossche non.

14.10 – 14.40 uur Agnes Sneller: Personages op de planken: Scènes uit de toneelliteratuur van Vondel. `Dus wederstreef niet meer uw trouwe gemaelin.’

14.40 – 15.10 uur Olga van Marion, Tim Vergeer, Aafke Schoenmaker, Martijn Rietveld en Annebeth Simons: Adriana van Rijndorp, Driftige minnaars en karaktermoord.

15.10 – 15.40 uur Nina Geerdink, Gepubliceerd en getrouwd: uitzonderingen op het typisch Nederlandse fenomeen van de ongehuwde schrijfster in de 17de-eeuw.

15.40 – 16.00 uur Katlijne Van der Stighelen, uitleiding: ‘De geschiedwetenschap heeft tijdenlang amper een goed woord voor haar over gehad. De sprong voorwaarts sinds 1990.’

16.00 – 17.00 uur Afsluiting en borrel

Inschrijving – graag vóór 8 november – is mogelijk door een e-mail te sturen aan ajm.vanmegen@planet.nl onder gelijktijdige overmaking van een bijdrage voor de lunch: € 10,- voor studenten, Vrienden van de KB en leden van de SVVT. Voor anderen geldt een bedrag van € 15,-. U kunt het bedrag overmaken op rekening NL 22 TRIO 0198 533 713 t.n.v. A.J.M. van Megen, onder vermelding van: symposium SVVT.

CfP: Foreign Eyes on the Republic

 

Foreign Eyes on the Republic      
European Perspectives on the Republic and the Dutch in the Long Eighteenth Century

Radboud University Nijmegen, the Netherlands

21 — 22 February, 2019

Foreign Eyes afbeelding

What images did the Dutch evoke during the long eighteenth century? By examining both the international importance of the Republic as well as the development and dissemination of European stereotypes about the Dutch, such as cleanliness or frugality, this conference aims to overlap and juxtapose a plethora of perspectives on the eighteenth-century Northern Nether-lands.

This conference offers scholars a platform to engage with various European perspectives on the Dutch and the Dutch Republic in the long eighteenth century. We encourage the use of a diversity of sources, ranging from ego-documents and travelogues to poetry and historiography, as well as visual material such as paintings and engravings, in order to produce a comparative, kaleidoscopic view of national images and map their dissemination across genres, languages and borders. We especially welcome papers that discuss the political and cultural use of stereotypes, as well as papers that depart from lesser-known perspectives, e.g. from Central and Eastern Europe and Scandinavia.

This conference would like to broaden the scope of imagological research in three distinct ways: 1) by combining and juxta-posing ego-documental, historical, art-historical and literary sources; 2) by com-paring relatively well-known and lesser-known European views; 3) by discussing the opinions of both foreign guests (travellers) and the reactions of their hosts (‘travelees’).

The historical demarcation should be understood in a broad sense: the conference welcomes papers on the diachronic develop-ment of stereotypes, as well as single historical events which influenced European opinions.

Suggestions for papers are:

  • Theoretical and methodological approaches to early modern stereotypes
  • The use and reuse of stereotypes in politics and propaganda
  • National imagery, myths, and symbols
  • Centers of trade and scholarship
  • The dynamics between hosts and guests
  • National, regional and local stereotypes
  • Auto-images and hetero-images

Proposals

Paper proposals (max. 300 words) should reach the conference committee by 14 December, 2018 by email: foreigneyes@ru.nl. Please include a short biography. We invite proposals on any topic relevant to the conference’s theme: European perspectives on the Dutch and the Dutch Republic in the long eighteenth century. Confirmed keynote speakers are Prof Dr Joep Leersen (University of Amsterdam) and Dr Gerrit Verhoeven (University of Antwerp). Conference website: www.foreigneyes.nl.

Organization

This conference is funded by the Alexander P. Raat conference fund, awarded by the Dutch-Belgian Society for Eighteenth-Century Studies (Werkgroep 18e Eeuw). The conference is hosted by the Radboud University Nijmegen and organized by Paul Hulsenboom MA and Alan Moss MA.

 

CfP: The Artistic Taste of Nations

Foto Call for Papers

The Artistic Taste of Nations: Contesting Geographies of European Art, 1550-1815

(Call for papers)

This conference will be held on 13 and 14 June 2019 at Vrije Universiteit Amsterdam. Researchers are invited to submit papers scrutinizing the impact of the early modern notion of ‘school’ on the emergence of a geographical understanding of the visual arts in Europe. As an organizing principle in art collections and art books, this notion was used to indicate a range of different kinds of places, including artists’ workshops, art academies, cities, regions and nations in Europe. Its application was far from standardized, however, as evidenced by the broad debates, negotiations and contestations amongst scholars, collectors, dealers, agents and artists concerning the nature, prestige and identity of art and artists. Depending on the contexts in which such debates took place (e.g. scholarship, collecting, the market or aesthetics), the notion of school could be associated with issues of taste and civilization, human variety and national character, nature and climate, and commerce or knowledge. The concept of school was thus based on the location of certain practices and modalities of art, although it was equally suited to the active shaping of ideas about the European art world and, possibly, even about the nations of Europe. The early modern concept of school thus did not coincide with the modern notion of national school. The extent to which it influenced modern forms of national-school classifications of art and national art history (which are currently under critical scrutiny by art historians with a geographical interest in the artistic exchange, transfer or circulation of early modern art) is open to debate (Gaehtgens 1993, Kaufmann 2004, Maës 2010).

Geographical notions of school were widely adopted in both art books and art collections in early modern Europe. For example, in the art literature, Giorgio Vasari (1550/1568) referred only to schools of artists, even though he perceived differences between the production of art in Florence and Venice. Giovanni Battista Agucchi (c. 1607-15) was apparently the first to distinguish between schools of Italian painting (i.e. Roman, Venetian, Lombard and Tuscan). In the same period Karel van Mander (1604) took the geographic origins of artists – which now included the Low Countries and Germany in addition to Italy – as an organizing principle for their biographical compendia. This was also done later by Joachim von Sandrart (1675-80). With the notion of the ‘taste of nations’, Roger de Piles (1699) created a systematic connection between schools and nations, while securing a place for French art and artists on the European map of art. Similarly, geographical arrangements have appeared in collections from early times. In some cases, they were used in encyclopaedic collections, which usually tended to follow a thematic order and included objects from outside of Europe. They became predominant in print and drawing collections assembled by Basilius Amerbach (1533-1591), Louis Odespung de la Meschinière (1597-1655), Filippo Baldinucci (1624-97), Pierre Crozat (1661-1740), Heinrich von Heinecken (1707-91), Pieter Cornelis van Leyden (1717-88) and others. As it seems, geographical arrangements of art were systematized in paper collections even before they were adopted in picture galleries (e.g. in Düsseldorf, Dresden, Vienna, Florence and Paris).

Of special interest for this conference – and the planned publication of its proceedings – are case studies devoted to art collections and art literature, as well as the often-close connections between them. Case studies of collections may comprise those of an encyclopaedic nature, as well as those devoted to prints, drawings or paintings. Several approaches are considered particularly relevant to the geographical analyses of the case studies. First, the conceptual approach to the art-geographical notion of school, which has come to imply places of artistic tuition and modalities of art, as well as publics of art, as it became tied to the notion of nation (Peltre/ Lorentz 2007, Brunner/Koselleck 1972-97, Leerssen 2006). Second, the rise of art connoisseurship supplied an instrument for evaluating art works, artists and schools in Europe through mutual comparison and critical assessment (Griener 2010, Michel 2014, Smentek 2014). Third, the aspect of trans-local, trans-regional and/or trans-national networks has shaped geographies of art through travel, debate, correspondence, trade or agency in various parts of Europe (Meyer/ Savoy 2014, Keblusek 2011).

Papers may focus on but need not be limited to:
– collections of prints, drawings, paintings or other art works, including within the context of encyclopaedic collections;
– works of art literature in the widest sense of the term;
– geographical arrangement as a form of mapping European art;
– trans-local, trans-regional or trans-national discourses of art;
– the concepts of art, school and nation, as well as the connections between them;
– identity formation through artistic concepts of school, character, style or taste;
– European networks of collectors, curators, scholars, dealers and artists;
– increasing public access to collections and/or museums;
– the rise of art connoisseurship and the critical evaluation of art;

– values of art on the market;
– the early-modern roots of modern national (and nationalistic) histories of art.
Proposals for papers should be submitted before 15 November 2018 (i.r.vermeulen@vu.nl). They should contain an abstract of no more than 300 words, as well as a brief biography (no more than 200 words). The conference will be held on 13 and 14 June 2019 at Vrije Universiteit Amsterdam. The costs of travel and accommodation will be covered for researchers whose proposals are selected. The conference is made possible by a fund from the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO), and it is realized in cooperation with the Rijksmuseum Amsterdam and the Interfaculty Research Institute for Culture, Cognition, History and Heritage (CLUE+) of Vrije Universiteit Amsterdam.

Concept and organization: Ingrid Vermeulen and Huigen Leeflang
Scientific committee: Ingrid Vermeulen, Frans Grijzenhout, Everhard Korthals-Altes, Huigen Leeflang, Joep Leerssen, Debora Meijers, Véronique Meyer, Arnold Witte.