Call for papers congres “Een Gouden Leertijd”

ruglogoEen Gouden Leertijd. Opleiding en vorming van jongeren binnen en buiten de universiteit in de zeventiende-eeuwse Nederlanden Zaterdag 30 augustus 2014, Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen In 2014 viert de Rijksuniversiteit Groningen haar vierde eeuwfeest. Na Leuven en Leiden is Groningen de derde universiteit in de Nederlanden die de leeftijd van 400 jaar bereikt heeft. Ter gelegenheid van dit bijzondere lustrum vindt het congres van de Werkgroep Zeventiende Eeuw plaats in Groningen. Dit congres zal in het teken staan van de leertijd van jongeren, zowel binnen als buiten de academie, in de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden. De hele Call for Papers (deadline: 1 mei) vindt u op onze congrespagina.