Call for papers Four Nations Commemoration, 1620-2020

leiden

Ter gelegenheid van de herdenking van het vertrek van de ‘Pilgrims’ uit Leiden naar Amerika in 1620, zullen het North American Studies programma (LUCAS) en het Instituut voor Geschiedenis (IG) van 26-28 augustus 2020 een tweedaags internationaal congres organiseren in Leiden, getiteld ‘Four Nations Commemoration, 1620-2020: The Pilgrims and the Politics of Memory.’ Dit interdisciplinaire congres stelt de traditionele Anglo-Amerikaanse benadering van de vroege kolonisering van Noord-Amerika ter discussie en stelt een zogeheten ‘four nations’ benadering centraal, waarin speciale aandacht zal zijn voor Nederlandse en Native American perspectieven. Hierbij zal uitgegaan worden van de volgende thema’s

  • Contesting memories and commemorations
  • Colonialism, migration, and Indigenous impact and resistance
  • The production of knowledge, print culture, and national myths

Keynote spreker: Francis J. Bremer, Professor Emeritus of History at Millersville University.

Het congres wordt georganiseerd in samenwerking met de Gemeente Leiden en academische partners in het VK en de VS en zal ook toegankelijk zijn voor een algemeen publiek.

De Call for Papers staat open tot November 15, 2019.  Voor verdere informatie, zie de congres website: https://www.universiteitleiden.nl/leidenmayflower400conference

Deugd & Ondeugd: oproep bijdragen themadossier

Deugd & Ondeugd. Morele scherpslijperij in de zeventiende-eeuwse Nederlanden

Call for papers themadossier

Deugd en ondeugd waren alomtegenwoordig in de zeventiende eeuw. Morele lessen zaten verpakt in de literatuur van Jacob Cats, in Bredero’s toneel, in Arnout van Overbeke’s moppen, in de beelden van Artus Quellinus en in de schilderijen van Jan Steen. Normen over zedelijk gedrag werden ook vrolijk rondgebazuind in schuine liedjes en stuiverromans, in vertrouwelijke brieven, roddel en achterklap. Katholieke priesters uit het zuiden ontketenden een nieuw zedelijkheidsoffensief doormiddel van donderpreken, biecht en catechese, terwijl predikanten in het noorden hun schaapjes vanuit de kerkenraad op koers probeerden te houden. Daarbij werd het doel lang niet altijd bereikt. Deugd en ondeugd waren eveneens belangrijke thema’s in de ordonnanties van stad en staat, in de reglementen van ambachten, gilden en schutterijen, en in humanistisch geïnspireerde etiquetteboekjes. Doormiddel van exemplae uit de Klassieke Oudheid, religieuze of vaderlandse geschiedenis probeerden biografen en hagiografen hun lezers een spiegel met voorbeelden van deugdzaam gedrag voor te houden.

Met dit themadossier wil het Jaarboek de Zeventiende Eeuw niet alleen een staat opmaken van deugd en ondeugd in de vroegmoderne Nederlanden, maar ook inzicht verkrijgen in de complexe werking tussen norm en praktijk. Moraal was zelden of nooit statisch, maar werd op een bijzonder persoonlijke wijze toegeëigend, geaccommodeerd of gecontesteerd. Daarnaast wil het dossier nieuw licht werpen op de verschillende moral communities. Naargelang van iemands sociale positie, gender, leeftijd, herkomst, religie en andere eigenschappen konden waardenpatronen immers fel van elkaar verschillen.  In het themadossier willen we dus zoveel mogelijk opvattingen over deugd en ondeugd in de Lage Landen aan bod laten komen en bediscussiëren.

We nodigen iedereen die een bijdrage wil leveren aan het Jaarboek graag uit om een kort abstract (maximaal 500 woorden) en CV (max. 100 woorden) in te dienen voor 25 september 2019. Deadline voor het inleveren van de artikelen is 1 december 2019. Abstracts graag inleveren bij gerrit.verhoeven@uantwerpen.be

CATS  &  HUYGENS & WESTERBAEN

Catsenco

Voorafgaand aan het theaterstuk ‘Het feestelijk Bestaan van Jacob Westerbaen’ in Loosduinen (oktober 2019), belichten drie historici de literaire vriendschap van de Haagse dichters Constantijn Huygens, Jacob Cats en Jacob Westerbaen. Zij bezaten alle drie een hofstede. Huygens had zijn Hofwijck in Voorburg, Cats zijn Sorghvliet aan de Scheveningseweg en Westerbaen woonde op Ockenburgh. Samen vormden zij een dichtersdriehoek over Den Haag, waarin hun dichtkunst én tuinkunst bloeiden en waarmee zij elkaar wederzijds inspireerden.

Hofstede Lezing ‘Jacob Cats’ door prof. dr. Johan Koppenol
Naast Constantijn Huygens speelde ook Jacob Cats een leidende rol in het zeventiende-eeuwse literaire leven van Den Haag. Behalve zijn hofdicht ‘Ouderdom, Buyten-leven en Hof-gedachten op Sorgh-vliet’ schreef hij nog meer bekende werken, zoals de gedichtenbundel ‘Houwelijck’, waarmee ‘vadertje’ Cats de beroemdste moraaldichter in de Nederlandse literatuurgeschiedenis zou worden. Historicus Johan Koppenol verzorgt de tweede Hofstede Lezing. Met beeld en illustraties belicht hij de contacten die Jacob Cats onderhield met zijn Haagse collega-dichters Huygens en Westerbaen. Een lezing over de oude Cats die bij de les gehouden wordt door een jongere generatie.

Tevens heeft u toegang tot de tentoonstelling ‘Glans, glorie en misère – De Gouden Eeuw in Den Haag’.

HAAGS HISTORISCH MUSEUM,  SCHUTTERSZAAL, ZONDAG 15 SEPTEMBER 2019   13:30 – 15:00 UUR, €10,00 P.P. OF GRATIS MET MUSEUMKAART  

PROGRAMMA EN RESERVERING 

MUZIEKTHEATERSTUK EN OVERIGE HOFSTEDE LEZINGEN, OVERIGE DATA EN LOCATIES  

 

Conference The Artistic Taste of Nations

Poster ATN conference 2019

Program conference – Vrije Universiteit Amsterdam – 13-15 June 2019

The Artistic Taste of Nations: Contesting Geographies of European Art 1550-1815

Thursday June 13

12.00 – 12.30    Registration
12.30 – 13.00    Welcome

Gert-Jan Burgers (director research institute CLUE+)
Ingrid Vermeulen (Vrije Universiteit)

Session 1 – Academies of art and artistic nations
Moderator: Arno Witte (KNIR Rome/ Universiteit van Amsterdam)

13.00 – 13.35     Notions of Nationhood and Artistic Identity in 17th Century Rome, Susanne Kubersky-Piredda (Bibliotheca Hertziana, Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte Rome)

13.35 – 14.10     Spanish artists and the Academies: places of belonging in the second half of XVII Century in Rome, Maria Onori (Sapienza Università di Roma)

14.10 – 14.45     Shaping architecture. The case of the Regia Accademia di Pittura, Scultura e Architettura in Mantua, Ludovica Cappelletti (Politecnico di Milano)

14.45 – 15.15    Break

Session 2 – Drawings, connoisseurship and geography
Moderator: Klazina Botke (Vrije Universiteit)

15.15 – 15.50     Father Sebastiano Resta (1635-1714) and the Italian schools of design, Simonetta Prosperi Valenti Rodinò (Università di Roma ‘Tor Vergata’)

15.50 – 16.25    Connoisseurship beyond geography: some puzzling drawings from Filippo Baldinucci’s personal collection, Federica Mancini (Musée du Louvre Paris)

16.25 – 17.00    Arthur Pond’s Prints in Imitations of Drawings: Connoisseurship and the National School in Early Eighteenth-Century Britain, Sarah W. Mallory (Harvard University, Cambridge Massachusetts)

17.00 – 18.00    Drinks, Vrije Universiteit

18.30 – 21.30    Dinner with speakers and moderators (at one’s own expense)

Friday June 14

09.00 – 09.30    Registration

Session 1 – The taste and genius of nations
Moderator: Marije Osnabrugge (Université de Genève)

9.30 – 10.05       The ‘taste of nations’. Roger de Piles’s diplomatic views on European art, Ingrid Vermeulen (Vrije Universiteit Amsterdam)

10.05 – 10.40    How do great geniuses appear in a nation? A historiographical problem for the Enlightenment period, Pascal Griener (Université de Neuchâtel)

10.40 – 11.10 Break

Session 2 – Print collecting and school formation
Moderator: Huigen Leeflang (Rijksmuseum Amsterdam)

11.10 – 11.45     Between theory and practice: Dezallier d’Argenville’s idea on print collections, Gaëtane Maës (Université de Lille)

11.45 – 12.20    Des Notices générales au Manuel du Curieux : Michael Huber et l’Ecole française de gravure. (From Notices Générales to Manuel du Curieux: Michael Huber and the French school of printmaking), Véronique Meyer (Université de Poitiers)

12.20 – 12.55    Chronology and School – Questioning two competing criteria for the classification of graphic collections around 1800, Stephan Brakensiek (Universität Trier)

12.55 – 14.00    Lunch break (speakers and moderators only)

Session 3 – Transnational identities
Moderator: t.b.a.

14.00 – 14.35    Towards the construction of an Italian school. The transformative Power of Place in Bellori’s Lives, Elisabeth Oy-Marra (Johannes Gutenberg Universität Mainz)

14.35 – 15.10    Claimed by all or too elusive to include: the place of mobile artists in artist biographies and the local canon, Marije Osnabrugge (Université de Genève)

15.10 – 15.45    The Galeriewerk and the Self-Fashioning of Artists at the Dresden Court, Ewa Manikowska (Polish Academy of Sciences Warsaw)

15.45 – 16.15    Break

Session 4 – Practices of classification
Moderator: Ingrid Vermeulen (Vrije Universiteit)

16.15-16.50        The Dutch and Flemish Schools of Painting in Eighteenth-Century Art Literature, Auction Catalogues and Collections: Together or Apart?, Everhard Korthals Altes (Technische Universiteit Delft)

16.50-17.25       Pieter Cornelis van Leyden´s collections of prints and paintings: content, organization and schools, Huigen Leeflang (Rijksmuseum Amsterdam)

17.25-18.00        «In the school of the Netherlands I joined two schools, Flemish and Holandaise, I even added some German painters»: The problem of European artistic schools in the context of the Russian Enlightenment, Irina Emelianova (Accademia di Architettura di Mendrisio (Ch))

18.30 – 21.30     Conference dinner with speakers and moderators at the Botanical Gardens, Vrije Universiteit

Saturday June 15

09.00 – 09.30 Registration

Session 1 – Schools going public: the picture gallery
Moderator: Everhard Korthals Altes (Technische Universiteit Delft)

9.30 – 10.05       In search of a higher order: the organisation of the Munich Hofgartengalerie at the end of the eighteenth century, Cécilia Hurley (École du Louvre/ Université de Neuchâtel)

10.05 – 10.40    An organisation by schools considered too commercial for the newly founded Louvre Museum, Christine Godfroy-Gallardo (HICSA Université Paris I – Sorbonne)

10.40 – 11.15     The “Louvre effect”. The new arrangement of the Vatican Pinacoteca and Guattani’s catalogue I più celebri quadri delle diverse scuole italiane (1820), Pier Paolo Racioppi (Fondazione IES Abroad Italy Rome)

11.15 – 11.30     Break

11.30 – 12.15    Panel discussion and closing remarks

13.30 – 15.00    Visit Rijksmuseum print room (speakers and moderators only)

End of conference

 

 

 

CfP: Schurken, Schelmen & Schandalen

Waar licht is, zijn ook schaduwen, soms zelfs inktzwarte. Met het themadossier Schurken, Schelmen & Schandalen wil het Jaarboek De Achttiende Eeuw in 2020 aandacht geven aan de duistere kanten van de eeuw van de Verlichting. We nodigen bijdragen uit die ingaan op diverse – historische, literaire, artistieke, filosofische – aspecten van onbetamelijke personen en praktijken, zoals criminaliteit, pornografie, misdaadliteratuur, rebellie, schelmenromans, oplichting en misbruik. We nodigen expliciet ook bijdragen uit die reflecteren op de veranderende grenzen en concepten van wat ongepast was, zoals bijvoorbeeld bij politieke misdrijven. Zowel artikels met een biografische insteek, als teksten die bepaalde praktijken of ideeën willen overschouwen zijn welkom, zonder geografische beperkingen, zolang ze de lange achttiende eeuw betreffen (1670-1830). Stuur dus een bijdrage in en help mee om achttiende-eeuwse schelmen en schurken, schoften en schobbejakken, schooiers en schorem, schavuiten en verschoppelingen, charlatans en schandalen uit de schaduwen te doen treden.

Geïnteresseerden kunnen tot 1 juli 2019 een kort abstract (max. 300 woorden) insturen naar elwin.hofman@kuleuven.be. Voordien informeel aftoetsen wordt aangemoedigd. Van de geselecteerde voorstellen worden de volledige artikels van maximaal 8.000 woorden verwacht tegen 1 februari 2020. De artikels worden aan peer review onderworpen.

Koloniaal Residu: symposium Leidschrift

poster symposium 2019

Op 15 april 2019 organiseert Leidschrift een symposium over de invloed van het Nederlandse koloniale verleden op het heden.

Programma Leidschrift Symposium 2019
Na eerdere succesvolle edities presenteert Stichting Leidschrift dit jaar het achtste Leidschrift Symposium. Deze editie staat ditmaal in het teken van het Nederlandse koloniale verleden en de wijze waarop dit verleden nog altijd invloed heeft op de hedendaagse Nederlandse maatschappij. De vele demonstranten die in december rond de feestdagen de koude straten op gaan in naam van het behoud of de afschaffing van Zwarte Piet, zijn een jaarlijks manifest geworden van de verschillende meningen in onze samenleving. Hoe gaan wij om met dit koloniale verleden? Is een terugkeer naar de ‘VOC-mentaliteit’ wenselijk of wordt het tijd om J. P. Coen van zijn voetstuk te stoten? Wij nodigen jullie allemaal van harte uit om te komen luisteren naar drie sprekers die zich dagelijks bezighouden met dit verleden en we hopen de avond af te kunnen sluiten met een gezamenlijke discussie.

18.45-19.00     Inloop

19.00-19.20     Inleiding Karwan Fatah-Black
(Universitair docent koloniale geschiedenis Universiteit Leiden)

Een koloniaal verleden

19.20-20:10     Lezing Gert Oostindie
(Hoogleraar koloniale en postkoloniale geschiedenis Universiteit Leiden)

De invloed van de Nederlandse koloniale geschiedenis op de nationale identiteit

20:10-20.30     Pauze

20.30-21.20     Lezing Valika Smeulders

(Curator Rijksmuseum)
Het plaatsen en vertalen van het koloniale verleden in de museumwereld

20.20-21:30     Slotwoord Karwan Fatah-Black

20:40-21.00     Vragen en discussie

21.00- ….        Borrel

Het symposium zal plaatsvinden op 15 april van 19.00 tot 21.00 in het Lipsiusgebouw van de Universiteit Leiden, zaal 0.11. De toegang is gratis en aanmelden niet nodig.

 

Over Leidschrift

Leidschrift is een zelfstandig wetenschappelijk historisch tijdschrift, verbonden aan het Instituut voor Geschiedenis van de Universiteit Leiden. Leidschrift verschijnt driemaal per jaar in de vorm van een bundel met artikelen gegroepeerd rond een thema. De artikelen worden zowel geschreven door gerenommeerde historici als door getalenteerde studenten en beginnende onderzoekers. Hiermee biedt Leidschrift sinds 1984 een podium voor levendige historiografische discussies.

Social media   

Leidschrift is ook actief op social media, zowel op Facebook als op Twitter en LinkedIn. Volg ons voor meer informatie over het nieuwe nummer of om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen: www.facebook.com/Leidschrift & www.twitter.com/leidschrift

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):

Leidschrift wordt volledig door vrijwilligers gemaakt en werkt zonder winstoogmerk.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Stichting Leidschrift • redactie@leidschrift.nlwww.leidschrift.nl

DANS Colloquium on Research and Data: Women readers finding their literary foremothers

Building on the long-standing work of the Women Writers in History research network, Dutch members of the related DARIAH Working Group at Huygens ING were engaged last year in the DANS “Klein Data Project” (KDP) entitled ‘Dutch Woman Authors and their Dutch Readers (until 1900)’. This KDP project combined data curation from the researcher’s side with data curation from the archival side. As one result, data and structure of the Working Group’s collaborative research tool (VRE) are now safely kept in a version at DANS. This creates a solid basis for ongoing research in the fields of female authorship and reception of women’s writing – and for other reuse by scholars, students and any interested people (so-called citizen scientists) also in the long-term.

On this occasion, DANS organizes a colloquium on the theme of ‘Women readers finding their literary foremothers’. This can be said to roughly announce the Dutch “Boekenweek” which has as its theme “De Moeder de Vrouw” (Woman and mother).

There will also be the presentation of the second volume in the Brill series Women Writers in History, edited by Nina Geerdink (UU) and Carme Font Paz (Universitat Autònoma de Barcelona).

Date, time and location: Thursday 21 March, 15.00-17.00, DANS (The Hague)

Programme

15:00 – 15:10 – Welcome  – Suzan van Dijk: “Moeder de vrouw was meestal geen schrijfster (en v.v.)” (10 min)

15:10 – 16:00 – Infrastructural aspects – Standards, networking, practices

  • Sally Wyatt (Maastricht University): Gender Standards in Computer and Library Science: Implications for research in the humanities and the social sciences  (20 min)
  • Henk van den Berg, Jerry de Vries, and Andrea Scharnhorst (DANS, KNAW): Data curation and data archiving at different stages of the research process. The case of archiving different instantiations of the NEWW VRE  (20 min)
  • Short discussion

16:00 – 16:50 – Research aspects – Opportunities for presenting and studying women writers

  • Lia van Gemert (UvA) and Nina Jongen (UvA, trainee at Huygens ING): Engaging students in research and dissemination projects: investigating Dutch 18th-century female authorship and paving the way for an Amsterdam Time Machine  (20 min)
  • Janouk de Groot (assistant at Huygens ING in the KDP Dutch women authors project): Demonstrating the tool, in particular the way of taking into account factors as motherhood or economic imperatives in research about early women authors? (15 min)
  • Discussion
  • Presentation the second volume of the Women Writers in History series: Carme Font Paz and Nina Geerdink (eds.), Economic imperatives for women’s writing in early modern Europe (Leiden, Brill, 2018)

16:50 Closing and reception

More information

If you want to attend, please register online. If you have any questions, please ask Andrea Scharnhorst.

The DANS R&D colloquium is a meeting place for researchers, archivists and ICT specialists. Organized by DANS, its focus is on research data and what you can do with it. You are invited to participate in discussing the challenge to keep data fixed and to invent tools that can evolve fast in a landscape that is on the move. If you have done projects in preserving and reusing data we find a slot for you to share your experiences.