CfP: Free speech, religion and political culture in northern Europe, 1400-1750

Free speech, religion and political culture in northern Europe, 1400-1750

Edinburgh, 16-17 April 2020

Organization: Alasdair Raffe (University of Edinburgh), Martine Veldhuizen (Utrecht University)

This workshop explores aspects of ‘freedom of speech’ in late medieval and early modern northern Europe.  Freedom of speech was by no means a fundamental right in the late middle ages and early modern period, and yet expressions of critical opinions towards power were always possible and often widespread.  They could be uttered verbally, through the spoken or written word, but also through other sign systems and media, ranging from the sound of musical instruments to heraldic languages.

The Edinburgh workshop will analyse the practice of free speech, paying particular attention to the expression of controversial religious and political ideas.  Much recent scholarship has examined the circulation of news and information, the mobilisation and manipulation of political opinions and the media of public debate.  Other works have broadened our understanding of religious debates and dissent, especially in the two centuries after the Reformation.  Building on this research, speakers at the workshop will examine claims to freedom of religious and political speech.  Some contributors will discuss theoretical arguments in defence of free speech, others the media and linguistic character of ‘free’ utterances.  Papers will assess instances of free speech in historical and literary contexts, and trace the consequences of speaking up for an opinion.  We invite case studies that can help us to address large, pan-European questions regarding free speech.

The workshop will consider the following questions:

  • How did late-medieval and early modern Europeans think about and defend free speech?
  • Which media and forms of language were used to express religious and political ideas? What determined the choice of particular media and forms of language?
  • What kind of messages were spread? Were they subversive or did they legitimise power?
  • How was free speech received? What were the effects of free speech in the development of religious communities, political attitudes and subversive movements?
  • Can ‘European’ patterns be distinguished, or were the practices of free speech determined more by national, provincial and local institutions and norms?

We invite proposals from historians, literary and linguistic scholars.  We would particularly welcome contributions from advanced PhD students and postdoctoral scholars. Papers should be twenty-five minutes in length and given in English.

Abstracts of 300 words, together with a one-page CV, should be sent to Alasdair Raffe (alasdair.raffe@ed.ac.uk) by Friday 6 December 2019.

Call for papers Four Nations Commemoration, 1620-2020

leiden

Ter gelegenheid van de herdenking van het vertrek van de ‘Pilgrims’ uit Leiden naar Amerika in 1620, zullen het North American Studies programma (LUCAS) en het Instituut voor Geschiedenis (IG) van 26-28 augustus 2020 een tweedaags internationaal congres organiseren in Leiden, getiteld ‘Four Nations Commemoration, 1620-2020: The Pilgrims and the Politics of Memory.’ Dit interdisciplinaire congres stelt de traditionele Anglo-Amerikaanse benadering van de vroege kolonisering van Noord-Amerika ter discussie en stelt een zogeheten ‘four nations’ benadering centraal, waarin speciale aandacht zal zijn voor Nederlandse en Native American perspectieven. Hierbij zal uitgegaan worden van de volgende thema’s

  • Contesting memories and commemorations
  • Colonialism, migration, and Indigenous impact and resistance
  • The production of knowledge, print culture, and national myths

Keynote spreker: Francis J. Bremer, Professor Emeritus of History at Millersville University.

Het congres wordt georganiseerd in samenwerking met de Gemeente Leiden en academische partners in het VK en de VS en zal ook toegankelijk zijn voor een algemeen publiek.

De Call for Papers staat open tot November 15, 2019.  Voor verdere informatie, zie de congres website: https://www.universiteitleiden.nl/leidenmayflower400conference

Deugd & Ondeugd: oproep bijdragen themadossier

Deugd & Ondeugd. Morele scherpslijperij in de zeventiende-eeuwse Nederlanden

Call for papers themadossier

Deugd en ondeugd waren alomtegenwoordig in de zeventiende eeuw. Morele lessen zaten verpakt in de literatuur van Jacob Cats, in Bredero’s toneel, in Arnout van Overbeke’s moppen, in de beelden van Artus Quellinus en in de schilderijen van Jan Steen. Normen over zedelijk gedrag werden ook vrolijk rondgebazuind in schuine liedjes en stuiverromans, in vertrouwelijke brieven, roddel en achterklap. Katholieke priesters uit het zuiden ontketenden een nieuw zedelijkheidsoffensief doormiddel van donderpreken, biecht en catechese, terwijl predikanten in het noorden hun schaapjes vanuit de kerkenraad op koers probeerden te houden. Daarbij werd het doel lang niet altijd bereikt. Deugd en ondeugd waren eveneens belangrijke thema’s in de ordonnanties van stad en staat, in de reglementen van ambachten, gilden en schutterijen, en in humanistisch geïnspireerde etiquetteboekjes. Doormiddel van exemplae uit de Klassieke Oudheid, religieuze of vaderlandse geschiedenis probeerden biografen en hagiografen hun lezers een spiegel met voorbeelden van deugdzaam gedrag voor te houden.

Met dit themadossier wil het Jaarboek de Zeventiende Eeuw niet alleen een staat opmaken van deugd en ondeugd in de vroegmoderne Nederlanden, maar ook inzicht verkrijgen in de complexe werking tussen norm en praktijk. Moraal was zelden of nooit statisch, maar werd op een bijzonder persoonlijke wijze toegeëigend, geaccommodeerd of gecontesteerd. Daarnaast wil het dossier nieuw licht werpen op de verschillende moral communities. Naargelang van iemands sociale positie, gender, leeftijd, herkomst, religie en andere eigenschappen konden waardenpatronen immers fel van elkaar verschillen.  In het themadossier willen we dus zoveel mogelijk opvattingen over deugd en ondeugd in de Lage Landen aan bod laten komen en bediscussiëren.

We nodigen iedereen die een bijdrage wil leveren aan het Jaarboek graag uit om een kort abstract (maximaal 500 woorden) en CV (max. 100 woorden) in te dienen voor 25 september 2019. Deadline voor het inleveren van de artikelen is 1 december 2019. Abstracts graag inleveren bij gerrit.verhoeven@uantwerpen.be

CATS  &  HUYGENS & WESTERBAEN

Catsenco

Voorafgaand aan het theaterstuk ‘Het feestelijk Bestaan van Jacob Westerbaen’ in Loosduinen (oktober 2019), belichten drie historici de literaire vriendschap van de Haagse dichters Constantijn Huygens, Jacob Cats en Jacob Westerbaen. Zij bezaten alle drie een hofstede. Huygens had zijn Hofwijck in Voorburg, Cats zijn Sorghvliet aan de Scheveningseweg en Westerbaen woonde op Ockenburgh. Samen vormden zij een dichtersdriehoek over Den Haag, waarin hun dichtkunst én tuinkunst bloeiden en waarmee zij elkaar wederzijds inspireerden.

Hofstede Lezing ‘Jacob Cats’ door prof. dr. Johan Koppenol
Naast Constantijn Huygens speelde ook Jacob Cats een leidende rol in het zeventiende-eeuwse literaire leven van Den Haag. Behalve zijn hofdicht ‘Ouderdom, Buyten-leven en Hof-gedachten op Sorgh-vliet’ schreef hij nog meer bekende werken, zoals de gedichtenbundel ‘Houwelijck’, waarmee ‘vadertje’ Cats de beroemdste moraaldichter in de Nederlandse literatuurgeschiedenis zou worden. Historicus Johan Koppenol verzorgt de tweede Hofstede Lezing. Met beeld en illustraties belicht hij de contacten die Jacob Cats onderhield met zijn Haagse collega-dichters Huygens en Westerbaen. Een lezing over de oude Cats die bij de les gehouden wordt door een jongere generatie.

Tevens heeft u toegang tot de tentoonstelling ‘Glans, glorie en misère – De Gouden Eeuw in Den Haag’.

HAAGS HISTORISCH MUSEUM,  SCHUTTERSZAAL, ZONDAG 15 SEPTEMBER 2019   13:30 – 15:00 UUR, €10,00 P.P. OF GRATIS MET MUSEUMKAART  

PROGRAMMA EN RESERVERING 

MUZIEKTHEATERSTUK EN OVERIGE HOFSTEDE LEZINGEN, OVERIGE DATA EN LOCATIES  

 

Conference The Artistic Taste of Nations

Poster ATN conference 2019

Program conference – Vrije Universiteit Amsterdam – 13-15 June 2019

The Artistic Taste of Nations: Contesting Geographies of European Art 1550-1815

Thursday June 13

12.00 – 12.30    Registration
12.30 – 13.00    Welcome

Gert-Jan Burgers (director research institute CLUE+)
Ingrid Vermeulen (Vrije Universiteit)

Session 1 – Academies of art and artistic nations
Moderator: Arno Witte (KNIR Rome/ Universiteit van Amsterdam)

13.00 – 13.35     Notions of Nationhood and Artistic Identity in 17th Century Rome, Susanne Kubersky-Piredda (Bibliotheca Hertziana, Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte Rome)

13.35 – 14.10     Spanish artists and the Academies: places of belonging in the second half of XVII Century in Rome, Maria Onori (Sapienza Università di Roma)

14.10 – 14.45     Shaping architecture. The case of the Regia Accademia di Pittura, Scultura e Architettura in Mantua, Ludovica Cappelletti (Politecnico di Milano)

14.45 – 15.15    Break

Session 2 – Drawings, connoisseurship and geography
Moderator: Klazina Botke (Vrije Universiteit)

15.15 – 15.50     Father Sebastiano Resta (1635-1714) and the Italian schools of design, Simonetta Prosperi Valenti Rodinò (Università di Roma ‘Tor Vergata’)

15.50 – 16.25    Connoisseurship beyond geography: some puzzling drawings from Filippo Baldinucci’s personal collection, Federica Mancini (Musée du Louvre Paris)

16.25 – 17.00    Arthur Pond’s Prints in Imitations of Drawings: Connoisseurship and the National School in Early Eighteenth-Century Britain, Sarah W. Mallory (Harvard University, Cambridge Massachusetts)

17.00 – 18.00    Drinks, Vrije Universiteit

18.30 – 21.30    Dinner with speakers and moderators (at one’s own expense)

Friday June 14

09.00 – 09.30    Registration

Session 1 – The taste and genius of nations
Moderator: Marije Osnabrugge (Université de Genève)

9.30 – 10.05       The ‘taste of nations’. Roger de Piles’s diplomatic views on European art, Ingrid Vermeulen (Vrije Universiteit Amsterdam)

10.05 – 10.40    How do great geniuses appear in a nation? A historiographical problem for the Enlightenment period, Pascal Griener (Université de Neuchâtel)

10.40 – 11.10 Break

Session 2 – Print collecting and school formation
Moderator: Huigen Leeflang (Rijksmuseum Amsterdam)

11.10 – 11.45     Between theory and practice: Dezallier d’Argenville’s idea on print collections, Gaëtane Maës (Université de Lille)

11.45 – 12.20    Des Notices générales au Manuel du Curieux : Michael Huber et l’Ecole française de gravure. (From Notices Générales to Manuel du Curieux: Michael Huber and the French school of printmaking), Véronique Meyer (Université de Poitiers)

12.20 – 12.55    Chronology and School – Questioning two competing criteria for the classification of graphic collections around 1800, Stephan Brakensiek (Universität Trier)

12.55 – 14.00    Lunch break (speakers and moderators only)

Session 3 – Transnational identities
Moderator: t.b.a.

14.00 – 14.35    Towards the construction of an Italian school. The transformative Power of Place in Bellori’s Lives, Elisabeth Oy-Marra (Johannes Gutenberg Universität Mainz)

14.35 – 15.10    Claimed by all or too elusive to include: the place of mobile artists in artist biographies and the local canon, Marije Osnabrugge (Université de Genève)

15.10 – 15.45    The Galeriewerk and the Self-Fashioning of Artists at the Dresden Court, Ewa Manikowska (Polish Academy of Sciences Warsaw)

15.45 – 16.15    Break

Session 4 – Practices of classification
Moderator: Ingrid Vermeulen (Vrije Universiteit)

16.15-16.50        The Dutch and Flemish Schools of Painting in Eighteenth-Century Art Literature, Auction Catalogues and Collections: Together or Apart?, Everhard Korthals Altes (Technische Universiteit Delft)

16.50-17.25       Pieter Cornelis van Leyden´s collections of prints and paintings: content, organization and schools, Huigen Leeflang (Rijksmuseum Amsterdam)

17.25-18.00        «In the school of the Netherlands I joined two schools, Flemish and Holandaise, I even added some German painters»: The problem of European artistic schools in the context of the Russian Enlightenment, Irina Emelianova (Accademia di Architettura di Mendrisio (Ch))

18.30 – 21.30     Conference dinner with speakers and moderators at the Botanical Gardens, Vrije Universiteit

Saturday June 15

09.00 – 09.30 Registration

Session 1 – Schools going public: the picture gallery
Moderator: Everhard Korthals Altes (Technische Universiteit Delft)

9.30 – 10.05       In search of a higher order: the organisation of the Munich Hofgartengalerie at the end of the eighteenth century, Cécilia Hurley (École du Louvre/ Université de Neuchâtel)

10.05 – 10.40    An organisation by schools considered too commercial for the newly founded Louvre Museum, Christine Godfroy-Gallardo (HICSA Université Paris I – Sorbonne)

10.40 – 11.15     The “Louvre effect”. The new arrangement of the Vatican Pinacoteca and Guattani’s catalogue I più celebri quadri delle diverse scuole italiane (1820), Pier Paolo Racioppi (Fondazione IES Abroad Italy Rome)

11.15 – 11.30     Break

11.30 – 12.15    Panel discussion and closing remarks

13.30 – 15.00    Visit Rijksmuseum print room (speakers and moderators only)

End of conference