Symposium: Vrouwengeschiedenis als inspiratie

In samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek en de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde organiseert de Stichting Vrouwengeschiedenis van de Vroegmoderne Tijd een symposium waarvoor wij u van harte uitnodigen. Het thema van deze dag is:

Vrouwengeschiedenis als bron van inspiratie

Vrijdag 16 november 2018, 10.30 – 17.00 uur

Aula van de Koninklijke Bibliotheek, Prins Willem Alexanderhof 5, 2595 BE, Den Haag.

PROGRAMMA:

10.30 – 11.00 uur Inloop met koffie en thee

11.00 – 11.10 uur Netty van Megen, welkomstwoord

11.10 – 11.40 uur Ineke Huysman: ‘De Stille Kracht’. Vrouwelijke macht in de 17de-eeuwse Republiek der Vereenigde Nederlanden.

11.40 – 12.10 uur Marieke van Delft: Maria Sibylla Merian, kunstenares en natuuronderzoekster.

12.10 – 12.40 uur Suzan van Dijk: “Over ’t geheel genomen zyn alle haare characters wel wat sterk”; de 18de-eeuwse pers over romanschrijfsters uit die tijd.

12.40 – 13.10 uur Lunch

13.10 – 13.40 uur Lieke van Deinsen: “’k Zeg basta met dat portretteeren”. Elizabeth Wolff en de (on)mogelijkheid van het vrouwelijk auteursportret.

13.40 – 14.10 uur Jeroen Vandommele: “Daarom houdt God niet op om ons te slaan”. De Nederlandse Opstand door de ogen van een Bossche non.

14.10 – 14.40 uur Agnes Sneller: Personages op de planken: Scènes uit de toneelliteratuur van Vondel. `Dus wederstreef niet meer uw trouwe gemaelin.’

14.40 – 15.10 uur Olga van Marion, Tim Vergeer, Aafke Schoenmaker, Martijn Rietveld en Annebeth Simons: Adriana van Rijndorp, Driftige minnaars en karaktermoord.

15.10 – 15.40 uur Nina Geerdink, Gepubliceerd en getrouwd: uitzonderingen op het typisch Nederlandse fenomeen van de ongehuwde schrijfster in de 17de-eeuw.

15.40 – 16.00 uur Katlijne Van der Stighelen, uitleiding: ‘De geschiedwetenschap heeft tijdenlang amper een goed woord voor haar over gehad. De sprong voorwaarts sinds 1990.’

16.00 – 17.00 uur Afsluiting en borrel

Inschrijving – graag vóór 8 november – is mogelijk door een e-mail te sturen aan ajm.vanmegen@planet.nl onder gelijktijdige overmaking van een bijdrage voor de lunch: € 10,- voor studenten, Vrienden van de KB en leden van de SVVT. Voor anderen geldt een bedrag van € 15,-. U kunt het bedrag overmaken op rekening NL 22 TRIO 0198 533 713 t.n.v. A.J.M. van Megen, onder vermelding van: symposium SVVT.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s