Pas verschenen: Illustrated Religious Texts in the North of Europe, 1500-1800

Layout 1

Woord, beeld en religie vormden na de Reformatie een explosieve mix in West-Europa. De protestanten wakkerden het wantrouwen jegens het religieuze beeld – dat gelovigen kon vervoeren en misleiden – aan om het verschil met de rijke katholieke beeldcultuur concreet en absoluut te maken. In deze bundel laten onderzoekers zien hoe in West-Europa wantrouwen tegen religieuze beelden niet het einde van katholieke beeldtradities betekende. Protestanten verzonnen manieren om onder hun eigen bezwaren uit te komen, juist omdat afbeeldingen zo geschikt waren om religieuze gevoelens te bespelen. En katholieken herijkten hun bestaande praktijken om verweer te vinden tegen door protestanten ingebrachte bezwaren.

Zoals de nieuwe studie Illustrated Religious Texts in the North of Europe, 1500-1800 laat zien, keken groepen gelovigen daarbij vooral naar elkaar, om te kijken wie wat durfde te doen. Er was daardoor sprake van een voortdurende uitwisseling van beeldmateriaal (van motieven, maar ook van fysieke objecten zoals houtblokken en kopergravures) over religieuze en geografische grenzen heen.

In Illustrated Religious Texts in the North of Europe wordt aan de hand van zowel theoretische beschouwingen als diepgravende case studies een uitwisselingscultuur blootgelegd die verrassend grenzeloos, maar toch ook strak gereguleerd was door ongeschreven regels over wat toelaatbaar werd geacht. De geïllustreerde religieuze teksten tonen een wereld waarin het vertrouwen in het eigen geloof en de bewondering voor andermans erfgoed elkaar afwisselden. Dat verklaart waarom de grenzen tussen religieuze groeperingen in die tijd niet absoluut waren.

Illustrated Religious Texts in the North of Europe, 1500-1800 bevat bijdragen van twaalf (religie)historici, letterkundigen en kunsthistorici, gespecialiseerd in de cultuur van de Nederlanden, Engeland en/of Duitsland.

Feike Dietz, Adam Morton, Lien Roggen, Els Stronks and Marc Van Vaeck (ed.), Illustrated Religious Texts in the North of Europe, 1500-1800. Farnham: Ashgate, 2014. ISBN: 9781409467519. http://www.ashgate.com/isbn/9781409467519

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s